Budapest 2011 - MÚOSZ

Sri Chinmoy eredeti Jharna Kala festményei kerülnek kiállításra a budapest MÚOSZ Székházban 2011. február 9. és február 28. között.

A megnyitó ünnepségre február 9.-én 16 órakor került sor.

Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy vendégeink között üdvözölhettük Zsigmond Attilát, a Budapest Galéria Főigazgatóját, és Vadász Györgyöt, Kossuth- és Ybl díjas építészt.

Ezt követően Mr. Gauri Shankar Gupta, az Indiai Köztársaság nagykövete mondott szívből jövő köszöntőt.

jk_bp_muosz.JPG

jk_bp_muosz_9.JPG

Idézet a köszöntő beszédből:

"Jó napot kívánok! Mindenek előtt hadd mondjam el, nagyon örülök, hogy ennyi embert látok itt, nem számítottam egy ilyen nagy összejövetelre.  Számomra személyesen ez egy nagyon fontos esemény, mert korábbi mongóliai megbízatásom alkalmával két maratont is szerveztem, hogy Sri Chinmoy gondolatait és életfilozófiáját megünnepeljük, és ő akkor még életben volt.
Ahogy tudják Sri Chinmoy 1931-ben született Indiában, valahol egy nagyon kis faluban, Chittagongban, ami a mai Bangladesh területén fekszik. (...)
1964-ben költözött New York-ba, és élete hátralevő részét az Egyesült Államokban töltötte. Ő valóban egy rendkívüli ember volt, nagy tehetség, egy géniusz, aki évszázadok során csak egyszer születik. Mindannyian tudjátok, hogy ő mit teremtett és mit tett, én csak néhány számot mondanék el. 1500 könyvet írt, 150 ezer verset, 20 ezer dalt komponált, és megközelítőleg 200 ezer festményt alkotott, és a béke érdekében 800 koncertet adott világszerte. Az ő alapvető üzenete ez volt: egyszerű élet, békés együttélés más emberi lényekkel és a természettel, és hogy érjünk el belső békét és boldogságot.
Mindamellett, hogy egy rendkívüli tehetséggel megáldott ember volt, ő egy spirituális lélek volt. Támogatta a spiritualitás eszméjét, a béke és a harmónia eszméjét, és egész életét annak szentelte, hogy testvériséget teremtsen bolygónk minden lakója között. 
Valóban hálás vagyok a budapesti Sri Chinmoy Alapítványnak, hogy képviselik ezt az eszmét, és megszervezték ezt a csodálatos kiállítást. És természetesen mindannyiótoknak hálás vagyok, akik ma itt nagy számban jelen vagytok. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian hisztek az ő gondolataiban, az üzenetében, a békéről és spiritualitásról szóló eszményében. Köszönöm szépen!"

jk_sri_chinmoy_03.jpg

Mr. Gauri Shankar Gupta, az Indiai Köztársaság nagykövetének bejegyzése a kiállítás vendégkönyvébe:

"Öröm volt számomra, hogy részt vehettem Sri Chinmoy festményeinek kiállításán, melyet a magyar Sri Chinmoy Alapítvány szervezett. Csodálatos dolog támogatni Sri Chinmoy eszményeit a békéről, szeretetről, harmóniáról és boldogságról."

jk_muosz_01.jpg

A kiállítást Vészabó Noémi festőművésznő nyitotta meg.

jk_bp_muosz_2.JPG

Vészabónoémi festőművésznő megnyitó beszéde:

"Hol a boldogság mostanában?

Vajon hányszor hangzott el ez a kérdés az évezredek alatt?
És sokukban fölmerült-e, hogy hol lakik a boldogság? És megtalálhatom valahol?
Igen. Csak önmagamban kell keresnem, nem kívül a világban. Hiszen, ha látom a tejutat, az azért van, mert az én lelkemben is létezik. Vissza kéne már térnünk a forráshoz, a víz tiszta ízéhez. Azt mondom, vissza. Mert onnan jövünk, ott kell lelkünknek megedződni, és oda érkezünk az út végén.
De úticélunk, itt a föld nevű bolygón maga az élet. Keresni a ránk szabott ösvényt és végigmenni rajta. Lehetőleg egyenes derékkal, tisztességgel.

jk_sri_chinmoy_07.jpg

Mindenkiben ott lakik a boldogság. S akinek van szeme a látásra, tudja és érzi. Tudom, nem könnyű feladat, hiszen a rohanó világ tele van tragédiákkal, kétséggel, szenvedéssel és félelemmel. Katasztrófák szegélyezik utunkat, de belső kertjeinkben béke van és szeretet. Persze oda el kell jutni, meg kell érni erre a nemes felfedezésre. Az élet olyan, mint a tenger felszíne: viharos, nyugtalan, de ha mélyére merülünk, ott végtelen csönd és béke honol. A kétség az ember meddő küzdelme a külső világban, a törekvés, a szeretet, az önátadás a kereső ember gyümölcsöző hite saját magában.
'Képességeinknek nincsenek határai, mert a határtalan isteni bennünk van.' - hirdette Sri Chinmoy a béke embere. Kék madár ő, aki egész életét a legmagasztosabb célnak szentelte. Békességet, szeretetet, örömöt hozott a világba. Ez volt a feladata: fényt gyújtani az emberi szívekben. Modernkori Prométheusz, aki elhozta az égi tüzet a földre. A béke tüzét, a szeretet tüzét.
Fáklya, aki az ember isteni természetét énekli, festményeivel, dalaival, futásával, hiszen Teremtőnk a maga hasonlatosságára formált mindannyiunkat, de hogy ezt megértsük belső vadonjainkat kell fölfedeznünk és megtisztítanunk, belső folyóinkon kell hajóznunk. A fény felé kell rohannunk.

jk_bp_muosz_10.JPG

Festményei megszólítanak, kacagnak, mesélnek, dúdolnak. Erejük van, de szelíd erő ez, mert nem az ész által inspirált alkotások, hanem a szív vezérelte a mester kezét. Képei  lenyomatok, lélek-pillanatok, álom-ábrázolások, csillagképek. Néha úgy látom, testem szövetei, aztán meg elém fut a világmindenség, máskor meg égi rétek, madárrajok, lángok, tánc... de minden a fény felé lebeg. A Sri Chinmoy által festett kb. 150.000 kép a belső világ végtelen gazdagságát, sokszínű valóságát fejezi ki. Fetészetét "Jharna-Kala" névvel illeti, ami bengáli nyelven Forrásművészetet jelent. Forrást, amely tiszta és spontán lelkesedéssel tör felszínre, mindig erőlködés nélkül. Hiszen egy kereső alkotó mindig olyat fest, ami mélyen, belülről jön, ami által nézőit inspirálhatja, úgy ahogyan ő maga is megihletett. Azt reméli, hogy képei arra ösztönzik majd az embereket, hogy egy pillanatra megálljanak, s valami fényességet találjanak lelkük egén. Igen, emeljük föl szíveinket, tekintetünket az égre. Ahol milliónyi madár repül és végtelen szabadságuk megtanít arra, hogy a mi lényünk is szabadon szárnyalhat életünk horizontján. Hallják a szárnysuhogásukat, éneküket, hívó szavukat?
Keressék a szeretetükkel, hiszen ha az az univerzum kötőanyaga, amely összefűz bennünket, aranyháló, amely nem enged belezuhanni a sötétségbe. Bár meglehetősen szakadozott mostanában.
Sri Chinmoy Híd ég és föld között. Utat mutat nekünk keresőknek, tisztán, egyszerűen, gyermeki ártatlansággal.
Azt mondja: 'Egy folyó áramlik benned és rajtad keresztül, mely az öröm üzenetét hordozza. A valódi belső örömöd magad teremted. Mélyen a szívedben egy virág van. S e virág neve tisztaság.'
Vigyázzanak rá!
Nézzék káprázó színeit, virág-madarait, égi tündéreit. Micsoda ragyogás rejlik a falakon!
Mindenkinek üzen, hiszen mindannyian megtaláljuk festményein a nekünk szóló imát. Összetartozunk e nagy fényességben, mert minden egy! Ami lent van az a föntihez hasonló.
Visszatükröződik bennem a világ vagy én hordozom magamban?Hol a boldogság mostanában?
A Mester tudta a választ, és arra törekedett egész életén át, hogy az embereket szolgálja alázattal, lelkesedéssel. Egy álom miatt született Indiában, az értől indult és eljutott a nagy óceánig.

Spirituális közösségben nőtt fel majd 1964-ben egy belső utasításra New York-ba költözött, hogy belső gazdagságát megossza a nyugati harmóniát kereső emberekkel. Példátlan sokoldalúságával inspirálta a világot. Több száz koncertet tartott, előadásai megtöltötték a legnevesebb színház- és kiállítótermeket. Képei szerepeltek például a párizsi Louvre-ban, az ENSZ New York-i székházában, a Carnegie Hallban, a Harward Egyetemen, a bécsi Künstlerhausban.
1970-től nyilvános békemeditációkat tartott az ENSZ székházában, és elindította a Világharmónia Futást, amelyet ma már a föld 140 országában megrendeznek.
II. János Pál pápa, Teréz Anya, Mihail Gorbacsov, Leonard Bernstein és számos nagy vezető elragadtatással nyilatkozott róla, és a huszadik század első globális emberének, a béke nagykövetének nevezték. Államelnökök, politikusok kérték tanácsát, szeretetét - és Ő adott. Mindenkinek. Szárnyaló hitet, örömöket, hogy érdemes, mert Istennek futásunkban kedve telik.
Egy álom miatt született és álommá változtatta követői életét.
Szerette Magyarországot és imádkozott értünk. 2007. október 11-én távozott a földi világból. Letelt a küldetése. Átadta tanítványainak tudását, belső vezetőként velük marad és egyengeti útjukat.

jk_muosz_06.jpg

A szeretete itt maradt örökségül nekünk.
Nyissátok hát ki szívetek ajtaját, mert drága vendégek kopogtatnak: az öröm és a harmónia várnak szent türelemmel, hogy beengedjétek őket belső termeitekbe. De szív-kapuitokat nektek kell sarkig tárnotok !

S végezetül Sri Chinmoy üzenete Mindannyiótoknak: "Boldogok akartok lenni? Szeressetek fáradhatatlanul."

A szívből fakadó köszöntő után Mandu és Visuddhi adott koncertet Sri Chinmoy dalaiból. Két különleges hangszert szólaltattak meg: kínai hegedű (erhu) és hárfa.

jk_muosz_14.jpg

jk_muosz_13.jpg

jk_bp_muosz_11.JPG

jk_bp_muosz_4.JPG

jk_bp_muosz_5.jpg

jk_muosz_09.jpg

jk_muosz_17.jpg

A koncertet követően Székely Máté adott elő Sri Chinmoy verseiből, melyek itt olvashatóak.

jk_muosz_02.jpg

A megnyitón résztvevők egy videót is megtekinthettek, mely röviden bemutatta Sri Chinmoy életét.

jk_bp_muosz_6.JPG

jk_bp_muosz_8.JPG

A kiállítás megnyitóját nagy érdeklődés kísérte.

jk_bp_muosz_7.JPG

jk_muosz_05.jpg

jk_muosz_07.jpg

jk_muosz_04.jpg

jk_muosz_16.jpg

Neves látogató tisztelte meg jelenlétével a  kiállítást:

jk-muosz-erdos-andre-1.jpg

Külön megtiszteltetésnek érezzük, hogy bár a megnyitón személyesen nem tudott részt venni, de február 22-én este ellátogatott kiállításunkra Erdős André, neves diplomata, hazánk korábbi állandó ENSZ nagykövete, a Magyar ENSZ Társaság alelnöke.

jk-muosz-erdos-andre-2.jpg

Sri Chinmoy-jal többször is személyesen találkozott az 1990-es évektől kezdve.
Legutóbb 2005-ben Párizsban egy UNESCO-ban tartott rendezvényen.

erdos_andre_sri_chinmoy_vladimir_petrovszky.jpg
Erdős André és Sri Chinmoy (2005, Párizs)

Erdős André ekkor hazánk franciaországi nagykövete volt.

jk-muosz-erdos-andre-3.jpg

A nagykövet úr az alábbi sorokat írta a kiállítás vendégkönyvébe:
 
"Nagyon örültem, hogy ismét megérinthetett Sri Chinmoy személyisége, szellemisége!
A világnak erre egyre nagyobb szüksége van!"
Erdős André

jk-muosz-erdos-andre-4.jpg


Programok a kiállítás alatt

A kiállítás alatt a linzi Sanjher Tara együttes adott koncertet.

sanjher_tara_muosz_9.jpg

sanjher_tara_muosz_3.jpg

Dr. Fülöp Sándor Gunagriha tartott elődást a meditációról

gunagriha-muosz-1.jpgA Sri Chinmoy Alapítvány 28 db keretezett Jharna Kala képet ajándékozott a MÚOSZ székház részére

Az átadó ünnepségen Dr. Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke mondott köszöntőt.

jharna-kala-muosz-2.jpg

jharna-kala-muosz-3.jpg

A köszöntő szavak után Szeidemann János, a Sri Chinmoy Alapítvány elnöke mondott beszédet.

jharna-kala-muosz-4.jpg


Ezt követően Dr. Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke, és Dr. Fülöp Sándor, a Sri Chinmoy Alapítvány alapítója aláírták az átadási dokumentumot.

jharna-kala-muosz-6.jpg     jharna-kala-muosz-7.jpg

Majd az egyik kép szimbolikus átadása következett.

jharna-kala-muosz-8.jpg

Az átadási ünnepséget koncert követte, ahol Shamita, Bhoiravi és Dohai játszották Sri Chinmoy meditatív kompozícióit.

jharna-kala-muosz-10.jpg

jharna-kala-muosz-11.jpg

jharna-kala-muosz-13.jpg

jharna-kala-muosz-12.jpg

jharna-kala-muosz-14.jpg

jharna-kala-muosz-15.jpg

jharna-kala-muosz-16.jpg


További képek a kiállítás alatti programokról

A Sanjher Tara együttes koncertje
Jharna Kala képek ajándékozása a MÚOSZ székház részére
Shamita, Bhoiravi és Dohai koncertje


Képek a kiállításról

A kiállítás előterében lévő kis kiállítás röviden bemutatja Sri Chinmoy életét néhány aforizma és Jharna Kala reprodukció kíséretében.

jk-muosz-2011-1.jpg

jk-muosz-2011-2.jpg


jk-muosz-2011-3.jpg

jk-muosz-2011-17.jpg

jk-muosz-2011-14.jpg

jk-muosz-2011-13.jpg

jk-muosz-2011-58.jpg

jk-muosz-2011-12.jpg

jk-muosz-2011-10.jpg

jk-muosz-2011-20.jpg

jk-muosz-2011-11.jpg

jk-muosz-2011-39.jpg

jk-muosz-2011-7.jpg

jk-muosz-2011-38.jpg

jk-muosz-2011-36.jpg

jk-muosz-2011-37.jpg

jk-muosz-2011-51.jpg

jk-muosz-2011-35.jpg

jk-muosz-2011-4.jpg

jk-muosz-2011-6.jpg

jk-muosz-2011-55.jpg

jk-muosz-2011-5.jpg

jk-muosz-2011-57.jpg

jk-muosz-2011-47.jpg

jk-muosz-2011-21.jpg

jk-muosz-2011-22.jpg

jk-muosz-2011-41.jpg

jk-muosz-2011-53.jpg

jk-muosz-2011-52.jpg

jk-muosz-2011-46.jpg

jk-muosz-2011-54.jpg

jk-muosz-2011-56.jpg

jk-muosz-2011-23.jpg

jk-muosz-2011-34.jpg

jk-muosz-2011-24.jpg

jk-muosz-2011-31.jpg

jk-muosz-2011-26.jpg

jk-muosz-2011-33.jpg

jk-muosz-2011-32.jpg

jk-muosz-2011-59.jpg