Győri kiállítás

2010 december 6-11-ig Győrben a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban volt Jharna Kala kiállítás Sri Chinmoy több mint 200 eredeti madárrajz alkotásaiból.

A kiállítást Vészabónoémi festőművész nyitotta meg a következő szavakkal:

jk-gyor-2010-1.jpg

"A héten álmomban megjelent a boldogság kék madara, - gyönyörű volt és csillogó testű, égszínkék, mélytüzű-szemű. Határtalan öröm volt álmomban látni, érezni jelenlétét. De az álomból nem is a madár látványa, kinézete maradt meg, hanem amit eljövetele okozott a szívemben. Hiszen nem a szavak és kifejezések vagy hasonlataink a fontosak, hanem a hozzá kapcsolt képzetek, érzések. A kék madár volt a látható forma, így tudta eljuttatni lelkemet a láthatatlan, megfoghatatlan boldogságig. A Boldogságig! A Forráshoz!

jk-gyor-2010-6.jpg

A Forráshoz,- amely tiszta és spontán lelkesedéssel tör a felszínre, minden erőlködés nélkül. Mert vissza kell térnünk a víz tiszta ízéhez, a lélekforrásunkhoz. Hiszen az ember gyereke végül úgyis eljut az Atyához. Mert ez a cél! Maga az élet, az utazásunk itt e föld nevű bolygón. A kék bolygón! Keresni a ránk szabott utat, ösvényt,- hogy a Legfényesebbhez térjünk újra vissza.

jk-gyor-2010-18.jpg

Azt mondom,- újra, vissza. Mert onnan jövünk, ott kell lelkünknek megedződni, és oda térünk vissza. A Gyönyörbe. S ez az élet egyik nagy feladata, ha nem a legnagyobb: felfedezni a tiszta forrást, a gyönyörű fényességet,- legbelül önmagunkban. Mert ott van! Mindenkiben. S akinek van szeme a látásra, van füle a hallásra,- az látja és hallja. Tudom,- nem könnyű feladat, hiszen a világ, amelyben élünk csupa szenvedés, kétség, tragédia és félelem. Katasztrófák szegélyezik utunkat, csak belül kereshetjük és találhatjuk meg végül a boldogságot. S legbelül, belső kertjeinkben béke van és szeretet. De oda el kell tudni jutni, meg kell érni erre a nemes felfedezésre. Ott van, mert az Atya szereti gyermekét!
Hirdette Sri Chinmoy is egész életén át,- mert Ő már megtért az Atyához, de követői, barátai folytatják küldetését, - rajtuk keresztül üzen, segít és itt van velünk. Most is! Fényes, mint az a hintó, amelyik elvitte messzire.

jk-gyor-2010-2.jpg

Kék madár volt és van Ő az emberek között, a földi létbe boldogságot, szeretetet, szárnyalást és örömet hozott a világba. Ez volt a feladata, fényt gyújtani a szívekben. Modernkori Prométheusz, Aki elhozta az égi tüzet a földre. A Béke tüzét, a Szeretetet tüzét.
Fáklya, Aki az ember isteni természetét énekli, festményeivel, dalaival, futásával,- hiszen Teremtőnk a Maga hasonlatosságára formált mindannyiunkat, de hogy ezt megértsük,- belső erdőinket, vadonjainkat kell megtisztítanunk, fölfedeznünk,belső tengereinken kell hajóznunk.
A Fény felé kell rohannunk.

Festményei megszólítanak, mesélnek, kacagnak, dúdolnak. Erejük van, szelíd erejük,- sugároznak, mert nem az ész által inspirált alkotások, hanem a szív és az Univerzum szeretete vezette a mester kezét. Azt mondja Sri Chinmoy: "egy isteni alkotó mindig valami olyat fest, ami mélyen, belülről jön. Az egész művészetem egy teljesen egyszerű, gyermeki tudatra épül, ahol szabadon madárként szárnyalhatunk a béke és öröm egén."

jk-gyor-2010-10.jpg

Igen,- valóban, ha az ember kapcsolatban van a lelkével, "csak" szeretetre hagyatkozik, mert Isten szinonimája a Szeretet és képtelenség Tőle elszakadni, mert mindenhol ott van. Ha nem találjuk,- nem Ő tehet róla. A Szeretet az Univerzum kötőanyaga, amely összetartja az egész világegyetemet. Egy olyan aranyháló, amely nem enged lezuhanni minket a sötétségbe,- bár ez az aranyháló meglehetősen szakadozott mostanság!

jk-gyor-2010-13.jpg

A Szeretet termékennyé teszi a szívet, a Guru a Szeretet hercege a földön. Híd ég és föld között. Mert aki tiszta lelkével látja, nyitott szívvel nézi festményeit, hallgatja muzsikáját,- az meglelheti az utat saját magához, az éghez, mert Sri Chinmoy segít, mutatja nekünk keresőknek, szomjazóknak az ösvényt, a lépéseket. Tisztán, egyszerűen, gyermeki ártatlansággal. Hiszen a Teremtő szól hozzánk, üzen, jelez, - csak mi nem mindig értjük ezeket a jeleket. Tolmács kellene, hogy a saját lelkünkön keresztül fogott "égi adást" megértsük. Pedig mindig jön, de csak csendben hallhatjuk meg Isten szavát. A Bibliában is azt olvastam: "légy csendben és megtudod, hogy én vagyok az Úr."
Légy csendben. A csöndjeink azok a csodálatos pillanatok, amikor az ég nevünkön szólít minket.

jk-gyor-2010-7.jpg

Sri Cinmoy kiválasztott, hírnök, szelíd, de erős hangú próféta,- békességes, de hangja, tanítása hegyeket mozdít, viharokat csitít a lélekben.
Azt mondja: "egy folyó áramlik benned és rajtad keresztül, mely az öröm üzenetét hordozza. A valódi belső örömöd magad teremted. Mélyen a szívedben egy virág van. S e virág neve: tisztaság."

jk-gyor-2010-12.jpg

Milyen gyönyörű, krisztusi tanítások!
És milyen gyönyörűséges, hogy ez a kék madár most ide szállt vállunkra, egy kicsit velünk marad,- és szárnyai suhogásával csöndet teremt egy pillanata szívünkben, kizárja a külső világot, valahogy fényesebbé varázsolja lelkünk kincsesládikóját,- mert kincse a legfényesebb, legigazabb kincs a világon: a Szeretet.

Nézzétek káprázó színeit, virág-madarait, égi tündéreit,- micsoda önátadás, ragyogás rejlik a falakon!

jk-gyor-2010-8.jpg

Mindenkinek üzen, mert mindannyian megtalálhatjuk alkotásaiban a nekünk szóló imát, mindnyájan együvé tartozunk fényességében. Mert minden egy! De hogy ezt tudjuk, a szívnek kell vezérelni az egész életünket, mert a szívnek van a legnagyobb ereje és hatalma a földön. És a szívünk mindig jól vezet minket, csak rá kell hagyatkozni erre a fénylő belső vezetőnkre.

Szerette Magyarországot és imádkozott értünk, országunkért. Nagyon nagy utat tett meg. 1931-ben született Indiában, majd Amerikába ment, hogy elvigye hitét, tanítását,- hogy betöltse a küldetését.

A világ szinte minden országában szeretik, tanítványai sokasodnak,- államelnökök, politikusok, vezető személyiségek kérték tanácsát, szeretetét,- és Ő mindenkinek adott. Békét, szárnyaló örömöket, hitet,- hogy érdemes, hogy mindig érdemes, - mert Istennek futásunkban kedve telik.

jk-gyor-2010-11.jpg

Nyissátok hát ki szívetek ajtaját, mert drága vendégek kopogtatnak kapuitokon: a szeretet és a béke, az öröm és a harmónia várnak türelemmel, hogy beengedjétek Őket belső termeitekbe.
De az ajtót, a szív-ajtót nektek kell sarkig tárnotok!

A héten álmomban nálam járt a kék madár. Most e képek között és Veletek, tudom, hogy nemcsak álom volt, hanem valóság. Most is köztünk van. Hallom örök tovasuhogását a végtelenbe.

jk-gyor-2010-14.jpg

S végezetül Sri Chinmoy mai üzenete Mindannyiótoknak: "Boldogok akartok lennni?
                                                                                                   Szeressetek fáradhatalanul!"

A kiállítást megnyitom."
Vészabónoémi

jk-gyor-2010-4.jpg

jk-gyor-2010-16.jpg

jk-gyor-2010-5.jpg

jk-gyor-2010-17.jpg

jk-gyor-2010-15.jpg

jk-gyor-2010-19.jpg

jk-gyor-2010-9.jpg


Gimnazisták (15-19 évesek)  véleménye Sri Chinmoy madárrajzairól, ill. festményeiről a vendégkönyvből:

      1.    Sokan mondják, hogy a jó festő pontosan ábrázolja a világot. Szerintem tévednek. A lényeg, hogy olyan alkotás szülessen, melyen minden ember a saját, külön lelki világához társítson valamilyen tartalmat. Így minden ember mást lát egy festményben.  Ezek a képek tökéletesek.  (  Ákos 15 éves )

      2.   Ez a kiállítás kellemes hatással volt rám. Sok képben először nem láttam a lényeget, át  kellett szellemülnöm. Rájöttem, hogy körvonalakból is lehet képet alkotni. A madárrajzokban valakinek a szellemi világát, gondolatait látom. Szerintem ez érdekes dolog, hiszen így a szerző fejébe, lelkébe láthatunk. Nekem tetszett a kiállítás.                      (  Bence 15 éves )

      3. A képek közötti harmóniát a zenei aláfestés is tükrözi. Mint megtudtam, a zenét is Sri Chinmoy szerezte. Összefüggés közöttük a téma, amely a természetes szabadságot fejezi ki. Lelki megnyugvást jelentett számomra ez a fél óra, amit itt töltöttem.           (  Gerda  15 éves )

     4. A képek előtt állva, rendkívüli, leírhatatlan érzés fogott el. A képek, festmények mondanivalója egy és ugyanaz, ám ezt az alkotó ezerféleképpen közelíti meg. Csodálom, és példaértékűnek tartom az alkotásokat. Köszönöm szépen, hogy részese lehettem.    
                                                                                                             (  Barbara 15 éves )

     5.  Mielőtt beléptem a terembe, nem gondoltam, hogy jól érzem majd magam. De amikor körbenéztem, megváltozott a véleményem. Nem úgy ábrázolta a madarakat, ahogy azt várni lehetett. Egyéni művész. Jól éreztem magam.          (  Dániel 15 éves )

    6. Útközben, mikor ide jöttünk, teljesen másra számítottam. A képek nem a teljes valóságot ábrázolják, hanem annak csak egy részét. A többit az emberek képzelőerejére bízza a festő.      (  Bálint 15 éves)

     7. Amikor megláttam a kiállítást, különös érzés fogott el. Elvarázsoltak a különleges ábrázolások. Nagyon megfogott ez a fajta művészet. Szívesen eljönnék újra.  (  Liza  15 éves.)

     8. Nem ilyen képekre számítottam. Ezek a képek sokkal mélyebbek, mint gondoltam. Nagyon megfogtak a képek. Hiszen nem a szemünkkel kell nézni, hanem a lelkünkkel kell látni. A lelkemben örökre megmaradnak a madarak képei.       (  Krisztián 15 éves)

      9. Nagyon mélyen megérintették a lelkemet ezek a képek. Különös módon elvarázsolt a látványuk.  Nagyon tetszett ez a fajta modern művészet, ahogyan a művész kifejezi magát.  
                                                                                                              ( Soma 15 éves)

     10. A művészet egy olyan dolog, amely minden emberi lelket megérint egy bizonyos szinten. A művészeti alkotások  a művészek belső érzéseit, tulajdonságait tükrözik. Ezeket a tulajdonságokat az ilyen kiállítások alkalmával mi is megismerhetjük, ha eléggé odafigyelünk. Szerintem én most megismertem Sri Chinmoy érzéseit.                 (  Dániel 15 éves)

    11. Tegnap még azon voltam, hogy olyan lehessek, aki képes jó irányba változtatni a világot. Most, hogy megcsodáltam a kiállítást, én akarok megváltozni. Talán alakilag jobbat is alkottak más festőművészek, de lélekben Sri Chinmoy minden általam ismert művész felett áll. Nem határozott, szerkesztett vonalakkal, hanem nyitott görbékkel és áramló színekkel vesz rá arra, hogy belecsöppenjünk saját világunkba. Már én is szárnyalok, érzem, hogy könnyebb a szívem, és örülök, hogy ezt átélhettem. ( Bernadett 15 éves)

    12. A kiállítás gyönyörű! A művészi madárrajzok, és a meditációs zene együttese egyedülálló élményt nyújt! Igaz, egy ilyen mély lelki tartalmú kiállítást talán jobb volna egyedül megcsodálni, mint csoportosan.  Mindezek ellenére nagyon tetszettek az alkotások! A legjobban a „Remény” című kép tetszett. Igazán lenyűgöző, ahogyan a sötétség, a barna árnyalatok közül előtörnek a rózsaszín és sárga reménysugarak. Engem ez a kép különösen megérintett, mivel az én életemben előfordult már egyszer, hogy a remény volt minden amire támaszkodhattam..  ( Alexa 15 éves)

     13. Mindegyik kiállított mű más: egyik egyszerűbb, másik bonyolultabb, van, amelyik rendkívül színes és van egyszínű is. Ha képesek vagyunk a külső mögé látni, előtűnik az alkotás üzenete és értéke. A képeket nézve nyugalom, és béke töltött el. Különösen tetszettek a „Szépség” és a „Harmónia” című képek. E képek mondanivalóját azonnal megértettem.  
                                                                                              (  Viktória 15 éves)

     14. Én már régóta ismerem Sri Chinmoy nevét és művészeteét Anyukám által, hiszen ő nagyon kedveli. Amint beléptem a kiállításra, rögtön megnyugtatott a meditatív zene, és a képek látványa. Érdeklődéssel néztem végig az ezernyi madarat. Mind más-más alakot öltött, és én átéreztem a sokszínűség harmóniáját. Vannak olyan alkotások, amelyeknek nem értem a mondanivalóját, de érzem, hogy mély értelemmel bírnak. Nekem a madaras művek tetszettek a legjobban, melyek tökéletes összhangot és szépséget sugároztak. Rendkívül sok élménnyel távozom innen, és örülök, hogy megcsodálhattam ezeket a műveket.         
                                                                                                  ( Anett 15 éves)

     15. Az önkifejezés egy új formáját ismertem meg. Számomra irigylésreméltó az a nyugalom és harmónia, amit a művész alkotásai megtestesítenek. Legfontosabb életfeladatunk a lelki béke és a nyugalom megtalálása önmagunkban. A zene, a festmények mind ehhez segítenek minket.  (  Flóra 18 éves)

      16. A kiállítás lelki feltöltődést jelentett számomra. A madarak a szabadság, szeretet és harmónia megtestesítői. Ez a különleges világ újdonságként hatott rám. ( Gábor 18 éves)

     17. Érdekesnek találtam az indiai művész kiállítását, hisz képei igazán egyéni látásmódot tükröznek. A madár-motívumok nagyszerűen érzékeltetik a szabadság, szeretet és harmónia gondolatát. A művész szerint az önmagunk túlszárnyalása  fontos, ez is érzékelhető a képein. Én a képek egyszerűségét és egyediségét tartom a legérdekesebbnek. És a színek különös használatát. ( Anita 19 éves)

     18. Nagyon érdekesnek találtam a kiállítást. Az élénk színek, a lekerekített formák mind a harmóniát és a békességet szimbolizálják, melyet Sri Chinmoy életfilozófiájának tekintett. A madarak talán a lélek szárnyalására, önmagunk túlszárnyalására utalnak. A képek alapján megállapítom, hogy a művész számára fontos a spiritualitás és az egység.   ( Szalóme 19 éves)

     19. Nagyon örülök, hogy ezen a szép, igényes kiállításon résztvehettem. Sri Chinmoy képei pozitív energiát adnak, és megtanítanak arra, hogy az életet szeretni kell. Sri Chinmoytól sokat tanulhatunk: például azt, hogy a kiegyensúlyozott, boldog életet magunknak kell kialakítani.       ( Kinga 18 éves)

      20. Nagyon örülök, hogy megismerkedhettem egy, a sajátomtól teljesen eltérő életszemlélettel. Sri Chinmoy képei a lélekhez szólnak, harmóniát, és nyugalmat sugároznak. Fontos, hogy megismerkedjünk saját, belső világunkkal.                                ( Dóra 18 éves)

     21. Számomra ez a 45 perc maga volt a spirituális mámor. Nincs annál jobb, mikor az ember szánhat magára némi időt, hogy rátaláljon a békességre.  Szerintem a boldogság élménye kellene, hogy vezesse az emberiséget, hogy minden este örömtáncot járhassunk boldogságunk oltáránál.  ( István 18 éves)

     22. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehettem ezen a kiállításon, ahol a test és a lélek egymásra találhat. Én valóban feltöltődtem lelkileg, mint ahogy a kismadarak megtöltik a fészket. Ide félemberként érkeztem, de kerek egészként távozom. Köszönöm!    ( Gergely 18 éves)

     23. Nagyon örülök, hogy ez az érdekes kiállítás Győrbe is megérkezett! Nagyon megigézett a képek színvilága. A harmónia boldog hangulatot sugárzott nekem. Rengeteg plusz energiát kaptam. Köszönöm ezt az élményt!                                           ( Kitti 18 éves)

     24. Értékelem a művészeteket, de nem sikerült átlényegülnöm. A spirituális művészet és a lelki boldogság eléréséhez szükséges dolgokat nem sikerült megértenem. Úgy érzem, ez nem nekem való, nem vagyok elég érett hozzá. A kiállítást más korosztálynak ajánlom.   ( Kornél 17 éves)

     25. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a kiállításon. Nagyon mélyen meghatott. Főleg a színek összhangja tetszett. Igen, az összhang, az egység. A képek harmóniája furcsán érintett, Szerintem a festőművész érzelmei ezek . Köszönöm!                      ( Alexandra 16 éves)

     26. Sajnos a képek nem ragadtak magukkal, mégis örülök, hogy egy újfajta művészettel ismerkedhettem meg. A képek nyugalmat árasztanak. Ehhez hasonlót még nem láttam. Mivel nem sikerült megértenem, ésszel felfognom, továbbra is érdekel, és utána fogok nézni a többi festményeinek is az Interneten.                         ( Dorottya 16 éves)

     27. Nagyon örülök, hogy eljöhettem erre a kiállításra. Még sohasem láttam ilyen érdekes festményeket. Számomra békét és nyugalmat sugároznak.     ( Solt 16 éves)

      28. A Jharna Kalát nem feltétlenül tartom művészetnek. Legalábbis a képi érték nem olyan nagy. Viszont megmozgatja a fantáziát, és az a fontos, hogy szívből jöjjön. Nekem a „Remény” című kép tetszett a legjobban.                                       ( György 15 éves)

     29. Én egy ötösért jöttem ide, de valami mást találtam. A madarakban békét, az ember lelki állapotát kifejező festményekben pedig igazságot találtam. Ahogy ezekhez társult a nyugalom és a csendes, lágy zene, tökéletessé vált az itt eltöltött idő.              ( Kristóf 15 éves)                      
    30. Mostanában nagyon sokan keresik a magyarázatot a világ keletkezésére. Mindenféle bonyolult elméleteket találnak ki, hogyan nézhetett ki a világűr az ősrobbanás pillanatában. Bonyolult űrteleszkópokat gyártanak. Pedig minderre nincs is szükség, itt a művész pontosan lefestette azt a pillanatot. Ilyen volt az ősrobbanás, mint ezeken a képeken. A madárrajzok nekem kicsit furcsák, de valahogyan róluk is a végtelen világűr jut az eszembe.  
                                                                                ( Attila 16 éves)

    31. Ez az indiai festőművész a madárrajzokon lerajzolta, a festményeken pedig lefestette mindazokat a dolgokat, amelyek hiányoznak az életünkből. Ezek: a határtalan szeretet, a teljes béke, a csendes nyugalom, az összhang a természettel és sajátmagunkkal. Mi már valahogyan elvesztettük az utat magunk felé. A festő pedig megtalálta. Jó neki, irigylem ezért, én is szeretném megtalálni  az utat magamhoz, de félek, nekem ez nem sikerül én nem vagyok olyan nagy művész mint ő. Csodálatos a kiállítás!                           ( Marietta 19 éves)

    32. Sohasem hallottam még erről a nagy emberről. A tanárnő csak annyit mondott mielőtt bejöttünk, hogy békefilozófus is volt nemcsak festő.  Ebből a festőt azt értettem de a békefilozófust azt nem. De ez nem is fontos már. Megnéztem a képeit, rajzait, meghallgattam a zenéjét, olvastam néhány sort a verseiből. Megnéztem a filmen, hogyan alkotta a képeket. Bár le tudnám írni, mit érzek, és gondolok, de nem tudom. Nagyszerű, csodálatos, szuper! Valahogyan mintha magasan fönt lenne ő, nem itt lenn a földön, ahol a legtöbb dolog olyan borzasztó.  Mintha  ismerné azt a sok madarat, akiket lerajzolt, mert együtt szokott repülni velük az égen.                                                                  ( Dávid 15 éves)