Milliónyi madárrajz

images/ckg_art_bird1.jpg

Az 1991-es év vége felé Sri Chinmoy a Földközi tengeren fekvő Málta szigetére utazott. December 29-én elővett egy kis jegyzettömböt, és egy golyóstollal gyors mozdulatokkal néhány vonalat húzott rá. Egy madár szárnyaló alakja tűnt elő. Azután rajzolt még egyet, és még egyet! Hamarosan több száz madár született.

Sri Chinmoy madárrajzai rendkívül egyszerűek és elegánsak. Némely művészetkritikus szerint gyönyörű kalligráfiához hasonlatosak. Sri Chinmoynak általában mindössze néhány másodpercbe kerül, hogy papírra vesse a könnyed, kanyargó vonalakat, amelyekből egy-egy madár születik. Utolsó simításként rajzolja meg a szemet. Sri Chinmoy a következőképp magyarázza, miért madarakat választott témául: "Amikor a madár az égen röpül, a lélekre emlékeztet minket, amelyet mindannyian képviselünk. Az én lelkem, a te lelked, mindenki lelke a Mennyből született. Tehát amikor ezeket a madarakat látjuk, vágyódást érzünk, hogy visszatérjünk Forrásunkhoz."

images/ckg_art_bird2.jpg

Sri Chinmoy Fidzsi-szigeteken tett látogatása alatt, 1994. január 5-én készült el egymilliomodik madárrajzával. Ezeket a madarakat ugyanazon év március és áprilisában egytől egyig kiállították Ottawában. Sri Chinmoy tovább rajzolt, és 1994. április elsején befejezte a második millió madárrajzot, 1994. július 16-án pedig a harmadikat. Mostanra madárrajzainak száma közel 15 millió, és a folyamnak nem akar vége szakadni.

Egyesek úgy gondolják, hogy a mennyiség és a minőség nem fér meg egymással, de Sri Chinmoy ebben bátorkodik más véleményen lenni. Hiszi, hogy ha valaki igazán ihletett állapotban van, akkor belső hangjára kell hallgatnia, és lélekteljesen imádkoznia kell Istenhez, hogy Ő vállalja a felelősséget a minőségért. Így ír: "Én a mennyiségért vagyok felelős. Belső Vezetőm, legkönyörületesebb Legfelsőbb Uram felelős a minőségért!!!"