Meditáció kezdőknek

Tudnia kell, hogy spirituális szempontból minden kereső kezdő. Kezdő az, aki belső ösztönzést érez, hogy valami istenibe, valami megvilágosítóba, valami beteljesítőbe belenőjön. Abban a pillanatban, amikor Ön egy állandó, folytonos fejlődést akar elérni, amikor saját magát állandóan túl akarja szárnyalni és az önmagát örökké túlszárnyaló túlvilágba akar behatolni, Ön örök kezdővé válik.

Ha egészen az elején tart, az a legjobb, ha elolvas néhány spirituális könyvet. Ettől inspirációt fog kapni. Olyan spirituális mesterek könyveit olvassa, akikben teljesen megbízik. Vannak mesterek, akik elérték a legmagasabb tudatot, és ha az ő könyveiket olvassa, ez kétségkívül inspirálni fogja Önt. Ne olvasson azonban könyveket, amelyeket olyan professzorok, tudósok vagy törekvők írtak, akik még az úton vannak, akik még nem érték el a megvilágosodást. Csak azok, akik a valóságot megvalósították, tudják a valóságot tovább is adni. Különben csak olyan lesz az egész, mintha vak vezetne világtalant.

Az is jó, ha olyan emberekkel érintkezik, akik már egy ideje meditálnak. Ezek az emberek nincsenek abban a helyzetben, hogy Önt tanítsák. De tudják majd inspirálni Önt. Akkor is, ha Ön csak mellettük ül, miközben ők meditálnak, az Ön belső lénye tudat alatt is bizonyos meditatív erő előnyét fogja élvezni. Nem lop el semmit. Belső lénye egyszerűen csak hagyja, hogy ezek az emberek segítsenek neki, anélkül, hogy Ön ennek külsőleg tudatában lenne.

Az elején ne is gondoljon a meditálásra. Egyszerűen szabjon ki egy bizonyos időpontot, amikor megpróbál csendben és nyugodtan ülni. Próbálja meg azt érezni, hogy ez az öt perc az Ön belső lényéé, és senki másé. A rendszeresség a legfontosabb. Gyakoroljon rendszeresen, mindig egy bizonyos időben.

A kezdő legjobban teszi, ha koncentrációval kezd. Különben alig kíséreljük meg értelmünket lecsendesíteni és kiüresíteni, máris nemkívánatos gondolatok milliói fognak belénk hatolni, s így képtelenek leszünk akár egy másodpercet is meditálni. Ha azonban koncentrál, akkor kihívja azokat a hamis gondolatokat, amelyek Önbe hatolnának. Az elején tehát gyakorolja, hogy pár percet koncentrál. Néhány hét vagy hónap után megpróbálhat meditálni is.

Amikor meditálni kezd, próbálja meg mindig azt érezni, hogy Ön egy gyerek. A gyereknél még nem fejlődött ki teljesen az értelem. Az értelem úgy tíz, tizenkét vagy tizenhárom éves korban kezd intellektuális szinten működni. Azelőtt a gyermek teljesen a szívében él. A gyereknek az az érzése, hogy nem tud semmit. Nincsenek előre rögzített ideái a meditációról és a spirituális életről. Minden újat az apjától vagy anyjától akar megtanulni.

Tehát érezze magát először gyereknek, s utána próbálja meg elképzelni, hogy egy virágos kertben áll. Ez a virágos kert az Ön szívében van. Egy gyerek órák hosszat eljátszik egy virágos kertben. Megy egyik virágtól a másikig, de a kertből nem megy el, mert örömét leli a virágok illatában és szépségében. Önben egy kert van, és olyan sokáig maradhat ebben a kertben, amíg csak akar. Így meg tud tanulni a szívében meditálni.

Ha a szívében tud maradni, érezni fog majd egy belső kiáltást. Ez a belső kiáltás, amelyet törekvésnek nevezünk, a meditáció titka. Ha egy felnőtt kiált, akkor ez a kiáltás általában nem őszinte. De ha egy gyermek kiált, akkor az nagyon őszinte, még ha csak egy cukorka után kiált is. Abban a pillanatban az a cukor a gyereknek az egész világ. Ha akkor pénzt adunk neki, a gyerek nem lesz elégedett. Ő csak a cukrot akarja. Ha egy gyermek kiált, az apja vagy az anyja rögtön jön, hogy segítsen neki. Ha Ön legmélyebb szívéből képes béke, fény és igazság után kiáltani, és ez az egyetlen, ami kielégítheti, akkor Isten, az Örök Atya és Isten, az Örök Anya bizonyosan jön, és segít Önnek.

Folyton olyan gyámoltalannak kell éreznie magát, mint egy gyerek. Abban a pillanatban, amikor gyámoltalannak érzi magát, valaki jön, és segít. Ha egy gyerek elveszett az utcán és sírni kezd, akkor egy jószívű ember biztosan odamegy hozzá és megmutatja neki, hogy hol lakik. Képzeljék el, hogy egy vihar közepén az utcán állnak. Kétség, félelem, szorongás, bánat, bizonytalanság és más negatív erők ömlenek Önre. De ha őszintén tud kiáltani, akkor jön valaki, hogy megmentse és megmutassa, hogyan tud visszamenni a szívébe. És ki ez a valaki? Isten, az Ön Belső Pilótája.

Isten megjelenhet valamilyen alakban vagy alak nélkül; meditációja alatt azonban az a legjobb, hogyha Istent emberi lényként képzeli el. A kezdőnek mindig a személyes Isten lába előtt kell meditálnia. Ez azért van, mert ha Istent az Ő személytelen aspektusában akarja látni, akkor Önt megzavarja az Ő hatalmas nagysága. Kezdje tehát a személyes Istennel, és onnan majd Isten személytelen aspektusához tud haladni.

Minden egyes ember lelkének megvan a saját meditálási módja. Az én meditálási módom nem fog Önnek megfelelni. És az Ön módszere nem fog nekem megfelelni. Nagyon sok keresőnek azért nem termékeny a meditációja, mert nem úgy meditál, ahogyan az számára helyes lenne. Ha Önnek nincsen meditációs mestere, aki vezetni tudja, akkor egészen mélyen magába kell mennie, és meg kell próbálnia szíve legmélyebb részéből megkapnia meditációját. Menjen egészen mélyen magába, és figyelje meg, képes-e egy hangot, egy gondolatot vagy egy ideát kapni. Ha igen, akkor menjen mélyen ebbe a hangba, ebbe az ideába és nézze meg, hogy felmerül-e Önben belső öröm, belső béke érzése. Olyan érzés, ahol nincsen semmi kérdés, semmi probléma és kétség. Ha megtalált egy ilyen érzést, akkor tudhatja, hogy az a hang, amelyet hallott, az a valódi belső hang, amely Önnek a spirituális életben segíteni fog.

Ha van tanítója, aki megvalósult lélek, akkor Önt az ő csendes pillantása meg fogja tanítani, hogyan meditáljon. Egy mesternek nincs szüksége arra, hogy külsőleg magyarázza meg, hogyan meditáljunk, vagy hogy valakinek egy speciális meditációs formát adjon. Egyszerűen Önre meditál, és belsőleg tanítja meg Önt, hogyan kell meditálni. Az Ön lelke behatol majd tanítója lelkébe, és a lelkétől fog tanulni. Minden igazi spirituális mester csendben tanítja a meditációt.

Ön talán e pillanatban valóban kezdő a spirituális életben, de ne gondolja azt, hogy örökre kezdő marad. Egyszer mindenki kezdő volt, de ha Ön rendszeresen gyakorolja a koncentrációt és meditációt, s ha keresésében valóban őszinte, akkor föltétlenül haladást fog elérni. Nagyon fontos, hogy ne hagyja magát elbátortalanítani. Az Isten-megvalósítást nem lehet egy éjszaka alatt elérni. Ha rendszeresen és teljes odaadással tud meditálni, ha úgy tud Isten után kiáltani, mint egy gyerek az anyja után, akkor nem Önnek kell majd célja felé szaladni, nem, a cél jön és áll Ön elé, és úgy tekint Önre, mint egészen sajátjára.

KÉRDÉS: Vannak olyan egyszerű gyakorlatok, amelyeket egy kezdő is el tud végezni?

SRI CHINMOY: Nagyon sok gyakorlat van, amelyet végezhet Ön is. Egy kereső számára, aki szeretne belépni a spirituális életbe, az egyszerűség, az őszinteség, a tisztaság és a biztosság a legfontosabb. Az egyszerűség biztosítja értelmünkben a békét. Az őszinteség érezteti Önnel, hogy Ön Istentől van, Isten pedig állandóan Önért. Az Ön tiszta szíve minden pillanatban éreztetni tudja Önnel, hogy Isten növekszik, izzik és beteljesül Önben. A biztosság pedig éreztetni tudja, hogy a meditálás mindenképpen helyes dolog.

Ismételje el csöndben értelmében hétszer az EGYSZERŰSÉG szót, és miközben ezt ismétli, koncentráljon a feje tetejére. Azután ismételje el az ŐSZINTESÉG szót hétszer, csendben, lélekteljesen a szívében, és koncentráljon a szívére. Aztán ismételje el a TISZTASÁG szót hétszer a köldökközpontban, és koncentráljon ugyanoda. Tegye mindezt csendben és lélekteljesen. Aztán fordítsa figyelmét a harmadik szemére, amely két szemöldöke között, a szemöldöknél kicsit följebb van. És ismételje el csöndben, hétszer a BIZTOSSÁG szót. Tegye aztán a kezét a fejére, és mondja háromszor: „Egyszerű vagyok.” Azután helyezze a kezét a szívére, és mondja háromszor: „Őszinte vagyok.” Ezután kezét a köldökére téve ismételje háromszor: „Tiszta vagyok.” Míg végül kezét a harmadik szemére helyezve mondja: „Biztos vagyok.”

Ha Istennek egy bizonyos tulajdonságát - mondjuk a szeretetet - részesíti előnyben, akkor ismételje belsőleg a SZERETET szót többször, nagyon lélekteljesen. Miközben a SZERETET szót ismétli lélekteljesen, próbálja meg szíve legbelsejében érezni, ahogy visszhangzik: SZERETET, SZERETET, SZERETET. Ha Önhöz az isteni béke áll közelebb, akkor énekelje vagy ismételje belsőleg a BÉKE szót. Próbálja meg közben hallani azt a kozmikus csengést, amit ez a szó megtestesít. Érezze, hogy a BÉKE egy csíra-szó, amely szíve legmélyén hangzik. Ha viszont fényt akar, ismételje nagyon lélekteljesen a FÉNY szót és érezze közben, hogy a fénnyé válik. Mindig próbálja azt érezni, hogy tetőtől talpig azzá válik, amit ismétel. Érezze, ahogyan szeretettel, fénnyel és békével töltődik fel fizikai teste, szubtilis teste, az összes idegek, egész lénye.

Íme, még egy gyakorlat: érezze azt, hogy szíve kapujában áll, és meghívta a szeretetet, a békét, a fényt, az örömöt és a többi isteni barátot, hogy jöjjenek be. De ha a bonyodalmasság, a hamisság, a tisztátalanság, a bizonytalanság, a kétség s a többi negatív erő jelenik meg, ezeket ne engedje be. Próbálja meg azt érezni, hogy mind az isteni, mind az istentelen tulajdonságok egy-egy emberi alakot öltöttek fel, s ezt Ön látni tudja emberi szemével.

Ha egy nap csak egy barátra tud gondolni, és ezt az egy barátot hívja meg, hogy lépjen be az Ön szíve kapuján, akkor ez egy isteni barátság kezdete lesz. Egyik nap csak „szeretet” barátjának engedi meg, hogy belépjen, másnap „öröm” barátját fogja beengedni, s egy bizonyos idő után meglesz a képessége, hogy egyszerre több barátot is tudjon fogadni. Eleinte talán nem elég a képessége arra, hogy egynél több barátot vendégül lásson. De idővel meglesz a képessége, hogy az összes isteni barátot egyszerre tudja meghívni.

Megpróbálhat még mást is. Kérem, lélegezzen be, és tartsa bent lélegzetét néhány másodpercig, és érezze, hogy lélegzete és életenergiája a harmadik szemében van. A harmadik szem a koncentráció helye. Amikor másodszor lélegzik be, tartsa az életenergiát a szívközpontban. Harmadszor pedig tartsa a lélegzetét a köldökközpontban. Ez a gyakorlat is segítségére lehet.

     

A meditáció kézikönyve: