Az alkotókészség forrása

Látnok-költő

Sri Chinmoy született költő. Nem pusztán költő, hanem látnok-költő. A látnok-költő lelki szemeivel látja a végső Igazságot. Indiában régtől fogva hagyománya van a látnok-költőknek. A Védákat és az Upanisádokat író bölcsek a legmagasabb rendű látnok-költők voltak, akik felismeréseiket szanszkrit szlókák ezreiben fejezték ki. Ha egy nagyon erőteljes szót vagy kifejezést sokszor ismételnek, az mantrává válik. Ezek a mantrák jelentős mértékben segítenek minket belső életünkben.

Sri Chinmoy kisfiú korától kezdve rengeteg bengáli nyelvű verset és imát írt. Később, mikor jól megtanult angolul, ihletet érzett, hogy megírja első versét ezen a nyelven is. Még csak huszonkét éves volt, és íme a vers, amit akkor írt:

 

The Golden Flute

A sea of Peace and Joy and Light
Beyond my reach I know.
In me the storm-tossed weeping night
Finds room to rage and flow.

I cry aloud, but all in vain;
I helpless, the earth unkind!
What soul of might can share my pain?
Death-dart alone I find.

A raft am I in the sea of Time;
My oars are washed away.
How can I reach the clime
Of God’s eternal Day?

But hark! I hear Thy golden Flute;
Its notes bring the Summit down.
Now safe am I, O Absolute!
Gone death, gone night’s stark frown!

 

Az Arany Fuvola

Tudom, a béke és öröm és fény
Tengerét el nem érhetem.
Viharral hánykolódik bennem a könnyes éj,
Teret talál egyre, dühöng és árad szertelen.

Kiáltozom hiába, minden reménytelen –
Elutasít a föld, csak tehetetlen önmagam látom.
Van-e oly bátor lélek, mely fájdalmam megossza velem?
Egyedül csak a halál fullánkját találom.

Csónak vagyok az idő tengerén,
Evezőim messze elsodorva.
A partot megtalálni, ó hogyan remélhetném,
Mely Isten örök Nappalának hona?

De ím, egyszer csak Arany Fuvolád hallom,
Hangjaira a csúcs leszáll hozzám, megtalál.
Ép vagyok, élek, ó Egyetlen Hatalom!
Nincs többé a kegyetlen éjszaka, nincs többé halál!

                            (fordította: Kamaliká)

 

Sri Chinmoy szintén ez idő tájt született harmadik angol nyelvű verse a megvilágosodás tapasztalatát fejezi ki. Miközben olyan tapasztalatot ír le, amely kívül esik a legtöbb ember látókörén, fennkölt szavai mégis oly erővel rendelkeznek, mely magasan a hétköznapi gondolatmenet fölé emeli tudatunkat.

 

The Absolute

No mind, no form, I only exist;
Now ceased all will and thought.
The final end of Nature’s dance,
I am It whom I have sought.

A realm of Bliss bare, ultimate;
Beyond both knower and known;
A rest immense I enjoy at last;
I face the One alone.

I have crossed the secret ways of life,
I have become the Goal.
The Truth immutable is revealed;
I am the way, the God-Soul.

My spirit aware of all the heights,
I am mute in the core of the Sun;
I barter nothing with time and deeds;
My cosmic play is done.

 

Az Abszolút

Nincs értelem, nincs forma, csak létezem;
Most megszűnt minden akarat és gondolat.
A természet tánca véget ért,
Én vagyok Az, akit kutattam.

A legvégső tiszta Üdv birodalma;
Egyaránt túl tudón és tudotton;
Mérhetetlen nyugalomnak örvendek végre,
Csak az Egy arcát szemlélem.

Kereszteztem az élet titkos útjait,
Magam váltam a Céllá.
Az örök Igazság feltárulkozott
Én vagyok az út, az Isten-Lélek.

Lelkem minden magasságok tudatára ébredt,
Néma vagyok a Nap szívében;
Tettekkel s idővel semmiért nem cserélek;
Kozmikus játékom befejeződött.

 

Mikor Chinmoy Amerikába érkezett, felfedezte, hogy ez a fiatal, lendületes ország nyitott egy újfajta költészetre. Elkezdett olyan verseket írni, amelyek nagyon rövidek és közvetlenek. Néha a kereső életének viszontagságaival azonosul, míg más versekben és aforizmákban megvilágosító tanácsait és bölcsességét kínálja.

Sri Chinmoy összetett főneveket vezetett be, hogy a verseket még erőteljesebbé és tömörebbé tegye. Ilyenkor két vagy több főnevet kötőjellel kapcsol össze, amelyek együtt újabb jelentésrétegeket képeznek. Korábban angol nyelvű versekben nagyon kevés költő használt összetett főneveket. Sri Chinmoy egyedülállóan sajátjává tette ezt a szerkezetet.

Jelen pillanatig Sri Chinmoy több mint 109.000 verset írt. Íme néhány példa modern költészetéből:

 

Sail
Beyond the sunrise-sky.
Reach
The Pinnacle-Goal
Before the sunset-cry.


Szárnyalj
Túl a napkelte-égen!
Érd el
A Csúcs-Célt
A napnyugta-sírás előtt!

 

God wants
Each and every aspiring heart
To be a universal peace-shrine.


Isten azt akarja,
Hogy minden egyes törekvő szív
Egyetemes béke-oltár legyen.

 

A gratitude-heart
Is the master key
That opens up all the rooms
Of God’s Heart-Palace.


A hála-szív
A főkulcs,
Mely Isten Szív-Palotájának
Minden szobáját megnyitja.

 

To serve my Maker-Lord
I saw the light of day.
To love my Beloved Friend
I begun our oneness-play.


Alkotó-Uramat szolgálni
Láttam meg a napvilágot.
Szeretett Barátomat szeretni
Kezdtem el egység-játékunkat.

 

1998. januárjában Sri Chinmoy eposzba illő vállalkozásba fogott: egy 77.000 versből álló különleges sorozat megírásába. 2004 augusztusára eljutott féltávig. Ki tudja, mikor és hol fogja befejezni!

Úgy tűnik, Sri Chinmoynak számos álma van még, amit ki akar bontakoztatni. Értékes bepillantást nyerhetünk belső világába egy több évtizeddel ezelőtt, még Indiában írt verséből. A vers címe Halhatatlanság. Íme az utolsó versszak:

 

My eternal days are found in speeding time;
I play upon His Flute of rhapsody.
Impossible deeds no more impossible seem;
In birth-chains now shines immortality.


Örök nappalokat élek a gyorsuló időben,
Míg az Ő fuvoláján játszom a lét rapszódiáját.
Minden lehetséges most, mi volt eddig lehetetlen.
Születések hosszú láncán átragyog a halhatatlanság.

 

Sri Chinmoy megmutatta nekünk, mit is jelent valójában, mikor azt mondja „Minden lehetséges most, mi volt eddig lehetetlen.”

 

Bölcsességgel teli előadások

Sri Chinmoy első Nyugaton írt könyve, a Meditations: Food for the Soul (Meditációk: táplálék a léleknek) 1970-ben jelent meg. A mai napig több mint 1500 könyvét adták ki. Ezekben versek, előadások, színdarabok, novellák, és kérdésekre adott válaszok olvashatók.

sri_chinmoy_meditation.jpg

Sri Chinmoy mély spirituális tanítását legközvetlenebbül előadásain adja át a nyugati keresőknek. Miután Sri Chinmoy távozott az Indiai Konzulátusról, kiterjedt előadássorozatba kezdett. Madárként vándorolt keresztül-kasul Észak-Amerikán, előadásokat tartva a nagyobb egyetemeken. Néha egyetlen nap leforgása alatt két vagy három előadást is tartott.

Külföldre is eljutott; először a Karib-szigetekre, majd a Fülöp-szigetekre, Japánba, az Egyesült Királyságba, és Európába.

Sri Chinmoy első egyetemi előadását 1968. január 10-én tartotta Jamaicában a West Indies Egyetemen. Az előadás címe Spiritualitás: mi az és mi nem az volt. Egyesült Államokbeli első előadása Connecticut államban a Yale Egyetemen hangzott el, 1968. december 4-én, Isten álom-hajója és az ember élet-hajója címmel. Sri Chinmoy a következő szavakkal nyitotta meg előadását: „Mindig van valami kárpótlás, még Isten részéről is. Isten engem nem áldott meg egyetemi végzettséggel. Nem, még középiskolai érettségivel sem. De végtelen jóságából megáldotta kereső szívemet azzal a lehetőséggel, hogy a végtelen Igazság keresőiben szolgáljam Őt.”

A tanítás, melyet Sri Chinmoy előadásaiban minden más felett közvetít, az Upanisádok régi tanítása: „Átmánám viddhí – Ismerd meg önmagad.” Sri Chinmoy mindenütt arra buzdítja a keresőket, hogy merüljenek mélyen magukba, és fedezzék fel a belső élet megingathatatlan valóságait.

Ahogy Dr. Russel Barber, az NBC-nek – az Egyesült Államok egyik legfőbb országos televíziós hálózatának – egykori vallási szerkesztője és Sri Chinmoy régi barátja megjegyezte: „A legtökéletesebb eszme is hasztalan, ha nem osztják meg másokkal. Sri Chinmoy a tökéletes eszme, amely a szereteten keresztül osztatik meg másokkal.”

Sri Chinmoy hosszú évek során tartott előadásai között fénypontot jelentettek a nagynevű brit Oxfordi és Cambridge-i egyetemeken tett látogatásai. Ennek a két egyetemnek igen különleges kapcsolata van Indiával, hiszen számos neves indiai személyiség itt végezte tanulmányait.

2003-ban Sri Chinmoy kilencedszerre látogatott el a Cambridge-i Egyetemre. Tartott egy kis ünnepséget a King’s College-ban, amely számára különösen szent, mivel 1890 és 1892 között itt tanult Sri Aurobindo. Ez alkalomból Sri Chinmoy eszrádzson játszott, majd kitüntette számos tanszék professzorait. Egy különleges emelvényen a feje fölé emelte őket, és átadta nekik az „Egység-Szívvel Emeld Fel a Világot” díjat.

Később Sir Patrick Bateson, a King’s College igazgatója és etológia professzor így írt Sri Chinmoynak: „Mindannyiunkra, akik itt Cambridge-ben találkoztunk Önnel, nagy benyomást tett az Ön derűje és jelenléte.”

Dr. Ajit Singh, közgazdaságtan professzor így nyilatkozott: „Úgy gondolom, Sri Chinmoy munkája rendkívüli jelentősséggel bír.”

Sri Chinmoy Oxfordba is ugyancsak ebben az időszakban látogatott el kilencedszer. Itt szintén eszrádzson játszott a kiváló professzoroknak, és emeléssel tisztelte meg őket.

Dr. Martin Kemp művészettörténész professzor így beszélt Sri Chinmoyhoz: „Hatalmas jelentőségű keresés az, amibe Ön belefogott, és amit, remélem, még sok évig folytatni fog. Ennek a keresésnek a szellemisége, azt hiszem, ugyanaz, mint Leonardo da Vincié, és mint mindazoké, akik az egységet kutatják a sokszínűségben.”

sri_chinmoy_cambridge_lecture.jpg
Előadés a Cambridge-i Egyetemen 1997-ben

2004. májusában, oroszországi útja során Szentpétervár és Moszkva egyetemi tanszékeinek kifejezett meghívására Sri Chinmoy előadásokat tartott ezeken az egyetemeken. Az egyik meghívás különleges személyes jelentőséggel bírt Sri Chinmoy számára. Ez a meghívás a magasztos Lomonoszov Egyetemről érkezett. Itt tanult Sri Chinmoy szeretett testvér-barátja Mihail Gorbacsov elnök és felesége Raisza Maximovna. Az egyetem azt kérte Sri Chinmoytól, hogy a szabadságról beszéljen, ő pedig előadását Gorbacsov elnöknek ajánlotta, akit „az emberiség legnagyobb vezetőjének” nevez.

 

Mennyei zene

Sri Chinmoy magától tanult zenét. Szemléletmódja intuitív. Ha megtetszik neki valamelyik hangszer, addig gyakorol rajta, amíg elő nem tudja csalni annak sajátos hangját.

Legkedvesebb hangszere az eszrádzs, amely egy észak-indiai eredetű, hosszúkás, húros hangszer. Először a nagy Mogul uralkodó, Akbár udvarában használták, aki rendkívül szerette a hangját. Sri Chinmoy 1976-ban kezdett eszrádzson játszani.

Sri Chinmoy szerényen azt mondja magáról, hogy „mindenhez ért, de semmihez sem igazán.” Zenei szelleme rendkívüli örömét leli az új kifejezésformák felfedezésében. Rendszeresen ad elő csellón, fuvolán, bambuszfuvolán, hegedűn, harmóniumon, szintetizátoron, hawaii gitáron és zongorán. 1995-ben az ENSZ megalakulásának ötvenedik évfordulója tiszteletére Sri Chinmoy 150 hangszeren akart játszani. Napokon belül áramlani kezdtek a hangszerek különféle országokban élő tanítványaitól, és szerény otthonát egy zeneszerető paradicsomává tették.

1995. november 25-én egy helyi iskola színháztermében Sri Chinmoy reggel 9 óra 5 perckor elkezdett játszani, és folytatta egészen éjjel 11 óra 20 percig. A tizennégy óra tizennégy arany esztendőnek tűnt. Zenéjével Sri Chinmoy végigjárta a világ térképét.

Előadásai során Sri Chinmoy saját lírai szerzeményeiből játszik, valamint rögtönöz. Mikor zongorán vagy orgonán improvizál, úgy tűnik, egy belső szellem vezeti kezeit. A billentyűzetre rá sem pillantva mindvégig meditatív állapotban marad, miközben ujjai elképesztő sebességgel és energiával ugrálnak ide-oda a billentyűzet egyik szélétől a másikig.

Lee Underwood a neves new-age zenész és zenekritikus így írt, miután meghallgatta Sri Chinmoy 1987-es orgonaimprovizációját a híres Sydney Operaházban: „Sri Chinmoy istenien ihletett zenét rögtönöz, amely szétzúzza az akadémiai konvenciókat, és a mennyekbe emeli a lelket.”

sri_chinmoy_plays_esraj.jpg

Sri Chinmoy 1984 óta ad békekoncerteket világszerte. Ezek a koncertek mindig ingyenesek. A hangversenyek során Sri Chinmoy 15-20 hangszeren játszik, és igen felemelő és imádságteli légkört teremt. A koncertekre rendszerint nagy hangversenytermekben vagy sportcsarnokokban kerül sor, hogy sok ember részt vehessen rajtuk. Sri Chinmoy eddigi legnagyobb koncertjét 2000-ben adta Montreálban, több mint 19 000 fős hallgatóság előtt. Egy másik hatalmas koncertre Prágában került sor 2004-ben, ahol a több mint 15 000 fős közönségből sokan a szomszédos országokból utaztak az eseményre.

Sri Chinmoy nagy becsben tartja azokat a koncerteket is, amit volt szerencséje olyan nagynevű helyszíneken adni, mint a londoni Royal Albert Hall, a New York-i Carnagie Hall, a tokiói Nippon Budokan és a párizsi Le Zenith.

Sri Chinmoy 1995-ös washingtoni békekoncertjét őekszcellenciája Siddhartha Shankar Ray India egyesült államokbeli nagykövete a következő szavakkal nyitotta meg: „Sri Chinmoy egy sokrétű zseni, egy sok színben ragyogó egyéniség, költő, művész, zenész, sportoló és ugyanakkor spirituális vezető is egyben. Élő megtestesítője Rabindranath Tagore egyetemes emberről alkotott halhatatlan elgondolásának.”

Paul Horn, a világhírű fuvolaművész, aki Sri Chinmoy rendkívül közeli barátja, Sri Chinmoy 2004-es koncertje után a következőket írta hozzá: „A ma esti koncertje oly tiszta, oly ihletett volt, a lelkének legmélyéről fakadó. A hangszer kiterjesztése volt legmagasabb, legbelsőbb énjének, és a legmélyebb részünkben érintett meg mindannyiunkat.”

Ma, hetvennégy éves korában Sri Chinmoy még mindig bővíti zenei repertoárját. 2003-ban Maestro Ravi Shankar biztatására elkezdett szitározni, 2005-ös kínai látogatása során pedig a kéthúrú erhuval avagy a kínai hegedűvel ismerkedett meg.

 

Sri Chinmoy a zeneszerző

India anyának számos nagyszerű zeneszerzője volt. Rabindranath Tagore, Kaji Nazrul Islam és Subramaniam Bharati is ezek közé a halhatatlan csillagok közé tartozik. Sri Chinmoy eme dicsőséges hagyomány örököse. 2005. május 5-ig 18 897 áhítatos éneket komponált. Ezeket a következőképpen lehet csoportosítani: 12 000 bengáli, 6 684 angol, 180 szanszkrit, 33 francia nyelvű.

Sri Chinmoy azt mondja, hogy a belső világban szüntelenül zenét hall. Néha, mikor komponál, nem is tudja, hol végződik az egyik dal, és hol kezdődik a másik. Olyanok ezek a dalok, mint a szívében lobogó lángok.

Sri Chinmoy különösképp szereti tanítványainak komponálás közben tanítani dalait. A tanítványok hallás után tanulják meg a dalokat, és később jegyzik le a nyugati kottázás szabályai szerint. Így nyugati tanítványai is több ezer bengáli dalt tanultak meg.

Áhítatos dalokon kívül ihletet érzett arra is, hogy több mint 560 személyt, külön az ő részükre írt dallal tiszteljen meg. Ezek az emberek az élet különböző területeit képviselik, abban azonban mindannyian megegyeznek, hogy valami jelentős dolgot tettek világunk jobbításáért. Néhányan, mint például Beethoven vagy Einstein a múlt nagyjai, míg mások, mint Gorbacsov elnök, olyan a világ színpadán ma szereplő személyiségek, akiket Sri Chinmoy őszintén csodál.

sri_chinmoy_and_paul_horn.jpg
Paul Horn, a kiemelkedő fuvolista rögtönzött duettet játszik Sri Chinmoyjal. Sri Chinmoy erhun (kínai hegedű) játszik.

Sri Chinmoy dalainak van még egy érdekes ága, amely a világ nemzetei iránti szeretetét és törődését tárja fel: számtalan országhoz írt már dalt. Ezek a dalok az ő különleges ajándékai az országoknak, és az adott országra jellemző páratlan tulajdonságokat emelik ki.

Utolsónak említem, ugyanakkor talán legfontosabbak azok a dalok, amelyeket Sri Chinmoy nagy szeretettel és tisztelettel az egyes Avatárok, azaz Isten emberi inkarnációi tiszteletére írt. Sri Rámacsandrának, Sri Krisnának, a Buddhának, a Megváltó Krisztusnak, Sri Csaitanjának, Sri Rámakrisnának, Sri Aurobindonak és még számos más igen magas szintű spirituális személynek adott tiszteletet ezen a módon.

 

Sri Chinmoy Bhajan Singers

1982-ben egy különleges hangszeres csoport kezdte előadni Sri Chinmoy indiai kozmikus isteneknek és istennőknek szentelt bhádzsánjait. A Sri Chinmoy Bhajan Singers, mely egy igazán nemzetközi csoport mintegy ötven tagot számlál, vezetője Ranjana Ghose, Sri Chinmoy titkára.

 

Forrásművészet

1974. november 19-én Sri Chinmoy épp szállodai szobájában volt Kanadában, Ottawában. Kinn szemerkélt az eső és hideg volt. De belülről az a parancs érkezett, hogy ki kell menni rajzpapírt és krétát venni. Sri Chinmoy tehát elindult, vett pár alapvető rajzfelszerelést, és visszatért a szobájába. Azután nekiállt, és rajzolt egy gyönyörű rózsát. Így kezdődött nagy jelentőségű utazása a művészet világában.

Sri Chinmoy művészetét a „Jharna-Kalának” nevezi, ami bengáli nyelven forrásművészetet jelent. Ez az a művészet, mely szökőkútként tör fel a teremtés forrásából.

sri_chinmoy_painting.jpg

Sri Chinmoy elmerült újonnan felfedezett feladatában, és New York-i otthonában gyakran egész éjszakákon át festett. Szívesen használt színes akrilfestéket, valamint tengeri szivacsot és különféle méretű és formájú ecseteket. Időnként az ujjaival vitte fel a festéket a papírra.

1975. október 3-ára Sri Chinmoy elkészült 100 000 festménnyel, és ugyanazon év november 16-án újabb egyéni csúcsot állított fel, mikor 24 óra leforgása alatt 16 031 képet fejezett be.

1976. április 29-én Sri Chinmoy megfestett egy 8,2 m hosszú és 3,6 m széles vásznat. A festménynek a „legnagyobbnál is nagyobb” címet adta. Henry Geldzahler, a New York-i Metropolitan Múzeum XX. századi művészeti gyűjteményének igazgatója a képet látva így álmélkodott: „Bámulatos! Egy egész univerzum összetömörítve.”

Sri Chinmoy mostanáig több mint 150 000 képet festett, melyek világszerte számos helyen kerültek kiállításra. Legutóbb, 2005 májusában a párizsi Louvre-ben voltak kiállítva Sri Chinmoy válogatott alkotásai. Jelentős kiállításokra került sor ezen kívül az ENSZ New York-i székházában, az UNESCO párizsi székházában, Washingtonban az Egyesült Államok Szenátusának Épületében, az Ausztrál Parlamentben, Canberrában, az ottawai Nemzeti Galériában, a londoni Mall Galériában és az edinburghi Brit Nemzetközösségi Intézetben.

Szinte lehetetlen, hogy egyetlen ember ennyit érjen el, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a képzőművészet Sri Chinmoy tevékenységének csak az egyik ága. Sri Chinmoy azt reméli, hogy képei arra ösztönzik majd az embereket, hogy álljanak meg egy pillanatra mozgalmas életükben, és gyönyörködjenek a belső élet szépségében és gazdagságában.

Gorbacsov elnök lelkesülten ír Sri Chinmoy műalkotásairól: „Festményei, melyek tele vannak élettel és fénnyel bámulatos benyomást tettek rám és Raisza Maximovnára. Alkotásai ösztönző erejűek, és ugyanakkor segítik az emberiség lelki megújhodásának nemes ügyét.”

 

Milliónyi madárrajz

Az 1991-es év vége felé Sri Chinmoy a Földközi tengeren fekvő Málta szigetére utazott. December 29-én elővett egy kis jegyzettömböt, és egy golyóstollal gyors mozdulatokkal néhány vonalat húzott rá. Egy madár szárnyaló alakja tűnt elő. Azután rajzolt még egyet, és még egyet! Hamarosan több száz madár született.

Sri Chinmoy madárrajzai rendkívül egyszerűek és elegánsak. Némely művészetkritikus szerint gyönyörű kalligráfiához hasonlatosak. Sri Chinmoynak általában mindössze néhány másodpercbe kerül, hogy papírra vesse a könnyed, kanyargó vonalakat, amelyekből egy-egy madár születik. Utolsó simításként rajzolja meg a szemet.

Sri Chinmoy a következőképp magyarázza, miért madarakat választott témául: „Amikor a madár az égen röpül, a lélekre emlékeztet minket, amelyet mindannyian képviselünk. Az én lelkem, a te lelked, mindenki lelke a Mennyből született. Tehát amikor ezeket a madarakat látjuk, vágyódást érzünk, hogy visszatérjünk Forrásunkhoz.”

Sri Chinmoy Fidzsi-szigeteken tett látogatása alatt, 1994. január 5-én készült el egymilliomodik madárrajzával. Ezeket a madarakat ugyanazon év március és áprilisában egytől egyig kiállították Ottawában. Sri Chinmoy tovább rajzolt, és 1994. április elsején befejezte a második millió madárrajzot, 1994. július 16-án pedig a harmadikat. Mostanra madárrajzainak száma közel 15 millió, és a folyamnak nem akar vége szakadni.

Sri Chinmoy minden festményét és madárrajzát a Sri Chinmoy Múzeum, és igazgatója Ranjana Ghose őrzi gondosan New York több pontján. Sri Chinmoy művészi tevékenységének hajnalától fogva Ranjana messzemenőkig támogatta és segítette őt.

Egyesek úgy gondolják, hogy a mennyiség és a minőség nem fér meg egymással, de Sri Chinmoy ebben bátorkodik más véleményen lenni. Hiszi, hogy ha valaki igazán ihletett állapotban van, akkor belső hangjára kell hallgatnia, és lélekteljesen imádkoznia kell Istenhez, hogy Ő vállalja a felelősséget a minőségért. Így ír: „Én a mennyiségért vagyok felelős. Belső Vezetőm, legkönyörületesebb Legfelsőbb Uram felelős a minőségért!!!”


tovább>>