Díjak és kitüntetések

Egy olyan spirituális ember, mint amilyen Sri Chinmoy is, nem keresi a világ elismerését. Szakadatlanul és fáradhatatlanul csak egy dologra vágyik: hogy Istent szolgálja itt a földön a törekvő emberiség szívében. Így ír:

 

Into the world I came,
No, not for earthly fame,
No, not for Heavenly gain,
But to be the love-fountain.


Nem, nem azért jöttem a világra,
Hogy földi hírnévre tegyek szert,
Vagy mennyei nyereséghez jussak,
Hanem hogy szeretet-forrás legyek.

 

Ennek ellenére a negyvenegy hosszú év során, amióta Sri Chinmoy odaadóan szolgálja az emberiséget, néhány ország és magasztos intézmény kifejezte szívből jövő háláját mindazért a sokrétű tevékenységért, amellyel Sri Chinmoy az emberiség életét gazdagította.

 

         A Balboa Rend

1981-ben Aristides Royo, Panama elnöke kitüntette Sri Chinmoyt országa legmagasabb díjával, a Balboa Renddel. A Díjat Panama külügyminisztere, Dr. Jorge E. Illueca adta át az Egyesült Nemzetek Szervezetében.

 

         Puerto Rico tiszteletbeli békenagykövete

1986-ban Rafael Hernandez Colón kormányzó kinevezte Sri Chinmoyt Puerto Rico tiszteletbeli Békenagykövetének, 1992-ben pedig Puerto Ricot „Sri Chinmoy Békeszigetté” nyilvánította, amellyel első volt a maga nemében.

Colón kormányzó egyik legmegindítóbb észrevétele Sri Chinmoyról így hangzik: „Minden hiányosságommal együtt csak annyit mondhatok, hogy Ön mellett állni, és szemlélni spiritualitását és szentségét, az inspiráció, a fény és a vezetés remek forrása.”

 

         Bölcsészettudományok díszdoktora

1993 januárjában a Cebu városi Dél-Fülöp-szigeteki Egyetem (University of Southern Philippines in Cebu City) Sri Chinmoynak adományozta a Bölcsészettudományok doktora címet, Honoris Causa, „mert életét fáradhatatlanul a világbéke keresésére és az emberi szellem korlátlan lehetőségeinek feltárására szenteli”.

 

         Ghandi Békedíj

Sri Chinmoy és Coretta Scott King, a meggyilkolt polgárjogi vezető Dr. Martin Luther King Jr. felesége, 1994-ben együtt kaptá meg a Gandhi Békedíjat. Ezt a díjat a Bharatiya Vidya Bhavan, India legfőbb kulturális szervezete adja.

 

         A Béke Zarándoka Díj

1998-ban Sri Chinmoyt választották a Béke Zarándoka Díj kitüntetettjéül „a béke érdekében végzett tevékenységei nemzetközi jelentőségéért.” A díjat a Nemzetközi Központ a Népek Közti Békéért adta Rómában.

 

         Aranyszív

1998-ban Mexikói Írók és Zeneszerzők Társasága Sri Chinmoynak adományozta a nagy presztízsű Corazón de Oro (Aranyszív) díjat a „béke ügyéért végzett rendkívüli önzetlen szolgálatáért.”

 

         Ázsia Fénye Díj

1998-ban a Seattle-i székhelyű Washingtoni Egyetem (University of Washington in Seattle) az „Ázsia Fénye Díjat” adományozta Sri Chinmoynak. A díjat az Angol tanszék vezetője, Professzor Shawn Wong adta át, aki azt mondta: „Sri Chinmoy rengeteget adott magából, mint szolgálója mindazoknak, akik a lélek életét akarják élni. Számára a Legfelsőbb Úr nem egy adott hit kizárólagos tulajdona, hanem a világ minden állhatatos vallása olyan, mint megannyi folyó, mely a szeretet és az önzetlen szolgálat egyazon tengere felé áramlik.”

 

         Elismerés a Cambridge-i Egyetemtől

Sri Chinmoy kilencszer tett látogatást a Cambridge-i Egyetemen, hogy előadást vagy békekoncertet adjon. 2000 novemberében a King’s College intézet kápolnájának főesperese, George Pattison tiszteletes egy különleges elismerést olvasott fel, melyből egy részlet így hangzik: „Sri Chinmoy ajándéka, hogy eszközzé vált és szíveket indított nagyobb tiszteletére az egy Istennek, akitől minden békére irányuló gondolat fakad.”

 

         Teréz anya Díj

2002 májusában Sri Chinmoy a macedóniai Teréz anya Szövetségtől megkapta a Teréz anya Díjat. Teréz anya Szkopjében, a mai Macedónia fővárosában született. A díjat személyesen Macedónia elnöke, Borisz Trájkovszki adta át New York-i látogatása alkalmával.

 

         Jesse Owens Humanitárius Díj

2002 novemberében a chicagói Jesse Owens Alapítvány az emberiségben rejlő jóság előmozdítására tett fáradhatatlan erőfeszítéseiért Sri Chinmoynak ítélte a nagy presztízzsel bíró Jesse Owens Humanitárius Díjat.

 

         Kelet-Timor Szabadság Érdemérme

2004. január 30-án Sri Chinmoy rövid látogatást tett Kelet-Timorban. Találkozott Mari Alkatiri miniszterelnökkel, azután zártkörű koncertet adott a miniszterelnöknek és a parlamenti képviselőknek. Ezen esemény során a miniszterelnök átadta Sri Chinmoynak a Szabadság Érdemérmet, Kelet-Timor legmagasabb állami kitüntetését. Sri Chinmoy volt az első, aki ebben a kitüntetésben részesült.

 

         Tiszteletbeli Professzor

Sri Chinmoy 2004-es oroszországi látogatása során a Gyermek Hematológiai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa tiszteletbeli professzori címet adományozott neki, humanitárius szolgálatán keresztül nyújtott „rendkívüli hozzájárulásáért a gyermek hematológia és onkológia oroszországi fejlesztéséhez.”

 

         Vietnám Nemzetek Közti Békéért és Barátságért Érdemérme

Vietnám legmagasabb állami kitüntetését, a Nemzetek Közti Békéért és Barátságért Érdemérmet 2004 novemberében Vietnám ENSZ kiküldöttje, Le Luong Minh adta át Sri Chinmoynak.

 

         A Magyar Köztársaság Érdemredje

2004 novemberében Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök kitüntette Sri Chinmoyt országa legmagasabb állami kitüntetésével, a Magyar Köztársaság Érdemrendjével. Az elnök nevében a díjat Magyarország New York-i főkonzulja, Dr. Horváth Gábor adta át.

Ugyanebben az évben Dr. Hiller István kulturális miniszter Pro Cultura Hungarica kitüntetést adományozott Sri Chinmoynak. A kitüntetést Dr. Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára adta át május 1-én az Ausztria, Magyarország és Szlovénia közös határát képező Hármashatár-pont Világ-Egység-Szív emlékművé avatásának alkalmával.

 

         Sri Chinmoy Békevirágok

Világszerte több mint 1100 nevezetességet ajánlottak a békének Sri Chinmoy nevével. Ezek az úgynevezett Sri Chinmoy Békevirágok. Minden egyes békevirágnál egy szép emléktábla hirdeti az emberiségnek mindannyiunk közös békevágyát.

A Sri Chinmoy Békevirágok program egy Rhode Island-i híd szerény avatójával kezdődött. Ahogy egyre több és több közösséget ihletett meg a kezdeményezés, a program kiterjedt, és hegyek, emlékművek, városok, sőt országok léptek soraiba. Mai napig 152 ország vezetői nyilvánították országukat hivatalosan Sri Chinmoy Békevirág-Nemzetté.

A jelentősebb Békevirágok között szerepelnek még természeti csodák, mint a Mount Everest, a Niagara vízesés, a Viktória vízesés, a Fuji, a Nagy Korallzátony és a Bajkál tó, valamint megdöbbentő emberi alkotások, mint a Taj Mahal és a Sydney Operaház.

Vannak ezen kívül olyan Békevirágok is, amelyeknek sajátos szerepe adja jelentősségét. Ilyenek a vietnámi Mekong-delta, a Norvégia és Oroszország között húzódó 200 kilométeres határszakasz, és számos, városokat összekötő híd. Sri Chinmoy 2001 évi norvégiai látogatása során egy Örök Békelángot avatott fel az oszlói kikötőben.

2000 áprilisában, mikor Banglades negyvenkettedikként csatlakozott a Sri Chinmoy Békevirág-Nemzetek sorához, Humayun Choudhury, a parlament szóvivője így nyilatkozott: – Bár Ön 1931-ben a chittagongi Kelet-Sákpuro kicsiny falujában született, büszkén valljuk Önt gyönyörű országunk igaz fiának. Mostanra Ön az egész emberiség egyetemes testvére lett. Büszkén sorakozunk fel azon testvéreink közé, akik már tagjai a Sri Chinmoy Békevirágok örökkön növekvő és örökkön ösztönző családjának.

 

       Köszönetnyilvánítások

Az évek során Sri Chinmoy számos bátorító, támogató és köszönő szót kapott barátaitól és csodálóitól. 2004. április 13-a jelezte Sri Chinmoy Nyugatra érkezésének 40. évfordulóját. Álljon itt három igen emlékezetes üzenet, melyet Sri Chinmoy ezen ünnepi alkalomból kapott.

 

„Indiából való megérkezése óta Ön igen sokat adott ennek az országnak. Könyörülete és jóságos lelke tükröződik prózájában, költészetében, zenéjében, festészetében és a világ szenvedéseinek kiküszöbölésére való elhivatottságában.”

Bill Clinton elnök (USA)

 

„Legtöbb halandó, mint a tenger hullámai, csapong és tajtékot vet egy ideig, aztán semmivé foszlik. De vannak néhányan, nagyon kevesek, akik olyanok, mint Ön, Sri Chinmoy, akinek Isten által rendelt Küldetése van, és aki minden pillanatban azon küzd, hogy az emberiséget jobbítsa. Ön negyven éve dolgozik az emberek és népek közti béke megteremtésén, spirituális meditációval, zenével, irodalommal, művészettel, sporttal és humanitárius szolgálattal.”

Ramaswami Venkataraman elnök (India)

 

„Sri Chinmoy az emberiség békére való törekvésének inspiráló jelképe és apostola. Mint az isteni Tudat és Isten szándékának valóságos szószólója bolygónkon, a Földön, életét az emberi életben rejlő és azt átható isteni parancsnak szentelte, hogy tartós békét keressen és teremtsen most és mindörökké. Ez teszi őt a béke és a jóakarat élő legendájává és visszhangzó himnuszává.”

Dr. L.M. Singhvi India egykori Nagy Britannia-i nagykövete