A látnok költő

images/sri_chinmoy_writing.jpg

Sri Chinmoy született költő.

Nem pusztán költő, hanem látnok-költő.

A látnok-költő lelki szemeivel látja a végső Igazságot.

/hu/images/dot.gif

Indiában régtől fogva hagyománya van a látnok-költőknek. A Védákat és az Upanisádokat író bölcsek a legmagasabb rendű látnok-költők voltak, akik felismeréseiket szanszkrit szlókák ezreiben fejezték ki. Ha egy nagyon erőteljes szót vagy kifejezést sokszor ismételnek, az mantrává válik. Ezek a mantrák jelentős mértékben segítenek minket belső életünkben.

Sri Chinmoy kisfiú korától kezdve rengeteg bengáli nyelvű verset és imát írt. Később, mikor jól megtanult angolul, ihletet érzett, hogy megírja első versét ezen a nyelven is.

Íme az első angol nyelvű verse, amelyet huszonkét évesen írt:

Az Arany Fuvola Tudom, a béke és öröm és fény Tengerét el nem érhetem. Viharral hánykolódik bennem a könnyes éj, Teret talál egyre, dühöng és árad szertelen. Kiáltozom hiába, minden reménytelen – Elutasít a föld, csak tehetetlen önmagam látom. Van-e oly bátor lélek, mely fájdalmam megossza velem? Egyedül csak a halál fullánkját találom. Csónak vagyok az idő tengerén, Evezőim messze elsodorva. A partot megtalálni, ó hogyan remélhetném, Mely Isten örök Nappalának hona? De ím, egyszer csak Arany Fuvolád hallom, Hangjaira a csúcs leszáll hozzám, megtalál. Ép vagyok, élek, ó Egyetlen Hatalom! Nincs többé a kegyetlen éjszaka, nincs többé halál!

Sri Chinmoy szintén ez idő tájt született harmadik angol nyelvű verse a megvilágosodás tapasztalatát fejezi ki. Miközben olyan tapasztalatot ír le, amely kívül esik a legtöbb ember látókörén, fennkölt szavai mégis oly erővel rendelkeznek, mely magasan a hétköznapi gondolatmenet fölé emeli tudatunkat.

Az Abszolút Nincs értelem, nincs forma, csak létezem; Most megszűnt minden akarat és gondolat. A természet tánca véget ért, Én vagyok Az, akit kutattam. A legvégső tiszta Üdv birodalma; Egyaránt túl tudón és tudotton; Mérhetetlen nyugalomnak örvendek végre, Csak az Egy arcát szemlélem. Kereszteztem az élet titkos útjait, Magam váltam a Céllá. Az örök Igazság feltárulkozott Én vagyok az út, az Isten-Lélek. Lelkem minden magasságok tudatára ébredt, Néma vagyok a Nap szívében; Tettekkel s idővel semmiért nem cserélek; Kozmikus játékom befejeződött.

Mikor Sri Chinmoy Amerikába érkezett, felfedezte, hogy ez a fiatal, lendületes ország nyitott egy újfajta költészetre. Elkezdett olyan verseket írni, amelyek nagyon rövidek és közvetlenek. Néha a kereső életének viszontagságaival azonosul, míg más versekben és aforizmákban megvilágosító tanácsait és bölcsességét kínálja. Sri Chinmoy összetett főneveket vezetett be, hogy a verseket még erőteljesebbé és tömörebbé tegye. Ilyenkor két vagy több főnevet kötőjellel kapcsol össze, amelyek együtt újabb jelentésrétegeket képeznek. Korábban angol nyelvű versekben nagyon kevés költő használt összetett főneveket. Sri Chinmoy egyedülállóan sajátjává tette ezt a szerkezetet.

Sri Chinmoy több mint 100 ezer verset írt. Íme néhány példa modern költészetéből:

Szárnyalj Túl a napkelte-égen! Érd el A Csúcs-Célt A napnyugta-sírás előtt! A hála-szív A főkulcs, Mely Isten Szív-Palotájának Minden szobáját megnyitja. Alkotó-Uramat szolgálni Láttam meg a napvilágot. Szeretett Barátomat szeretni Kezdtem el egység-játékunkat.

Úgy tűnik, Sri Chinmoynak számos álma van még, amit ki akar bontakoztatni. Értékes bepillantást nyerhetünk belső világába egy több évtizeddel ezelőtt, még Indiában írt verséből. A vers címe Halhatatlanság. Íme az utolsó versszak:

Örök nappalokat élek a gyorsuló időben, Míg az Ő fuvoláján játszom a lét rapszódiáját. Minden lehetséges most, mi volt eddig lehetetlen. Születések hosszú láncán átragyog a halhatatlanság.

Sri Chinmoy megmutatta nekünk, mit is jelent valójában, mikor azt mondja "Minden lehetséges most, mi volt eddig lehetetlen."

/hu/images/arrow.gif

Következő oldal