Egység-Szív-Könnyek és Mosolyok

Az Egység-Szív-Könnyek és Mosolyok az a gyönyörű név, amit Sri Chinmoy a meditációs központjai által világszerte nyújtott humanitárius szolgálatnak adott. Sri Chinmoy hiszi, hogy a spiritualitás az önzetlen odaadásra épül. Vannak, akiknek a törődésünkre és a szeretetünkre van szükségük, míg mások alapvető dolgokban, például élelmiszerben, ruházatban szűkölködnek, és nincs fedél a fejük felett. Ismét mások valami előre nem látott katasztrófa miatt szenvednek.

Sri Chinmoy nem szereti a „jótékonyság” szót használni. Ha kiterjesztjük a tudatunkat, az egész emberiséget egyetlen családként látjuk. Az egész világhoz tartozunk, és az egész világ hozzánk tartozik. Sri Chinmoy hiszi, hogy szent kötelességünk embertársainkat, testvéreinket szolgálni.

1991 telén Sri Chinmoy német tanítványai három élelmiszerrel és ruhaneművel megrakott teherautó konvojt vezettek Moszkvába, ahol sok ember komoly gazdasági nélkülözésben élt. A Berlini Fal leomlása Gorbacsov elnök ösztönzésének volt köszönhető, ezért a németek rendkívül hálásak az orosz embereknek.

1993-ban Gorbacsov elnök megkérte Sri Chinmoyt, hogy anyagilag segítsen egy súlyos leukémiában szenvedő orosz kisfiú amerikai kezeltetésében. Sri Chinmoy és tanítványai ekkor kezdtek szoros együttműködésben dolgozni Gorbacsov elnök moszkvai Gyermek Hematológiai Intézetével. Megszervezték, hogy nyugati kórházak számos költséges berendezést adományozzanak. Gorbacsov elnök felesége, Raisza Maximovna számára halála előtt ez a program rendkívül közel állt a szívéhez.

Sri Chinmoy nagyra becsült barátja, Professzor Ibrahim Gambari ENSZ főtitkárhelyettes sürgető kérésének eleget téve Sri Chinmoy és tanítványai számos afrikai országnak is nyújtottak humanitárius szolgálatot. Gambari professzor Kofi Annan különleges tanácsadója volt afrikai ügyekben, jelenleg politikai főtitkárhelyettes.

Több hatalmas tengeri konténernyi ruhanemű, vitaminok, orvosi felszerelés, szerszámok és építőanyag került Angolába, Ghánába, Bissau-guineai Köztársaságba, Libériába és Ruandába.

Angolában a Sri Chinmoy Centerek küldeménye volt a polgárháborút követően az első érkező szállítmány. Gambari professzort lenyűgözte Sri Chinmoynak és tanítványainak a kérésére adott reakciója. „Sosem fogom elfelejteni, és Angola népe örökké nagyra értékeli majd azt a hatalmas humanitárius segítséget, amelyet Ön és szervezete nyújtott Angolának a szükség órájában.”

Sri Chinmoy rendkívül nagyra értékeli és csodálja Gambari professzor szívének Afrikai testvérei iránti könyörületét és a világbéke iránti őszinte szeretetét. Sri Chinmoy így szólt a főtitkárhelyettesről: „Gambari professzorban valami nagyon különlegeset látok, tudok és érzek. Teljes egészében a béke mellett van. Szíve árad a béke üzenetétől, és ezt a békét át akarja adni az egész világnak.”

Ezen felül Sri Chinmoy tanítványai több ezer játékot és rajzeszközt gyűjtöttek össze a dél-afrikai Nelson Mandela Gyermekalapítvány részére. 2001-ben Nelson Mandela így írt Sri Chinmoynak: „Valóban ritka ajándék az emberiség számára, hogy ilyen önzetlen személlyel van megáldva, aki egész életét a világ szolgálatának szentelte.”

Az Egyesült Nemzetek főtitkárának van egy külön főtitkárhelyettese és különmegbízottja a legkevésbé fejlett országok, a tengerpart nélküli fejlődő országok és a fejlődő kis szigetországok részére. Ezt a jelentős pozíciót Sri Chinmoy testvér-barátja és honfitársa a bangladesi Anwarul Chowdhury (Ánvárul Csaudhuri) nagykövet tölti be. Ezen tisztség betöltése előtt Chowdhury nagykövet Banglades állandó ENSZ kiküldöttje volt. Sri Chinmoy mély barátsága Chowdhury nagykövettel és feleségével, Mariammal több, mint két évtizedet fog át.

Sri Chinmoy és tanítványai jelenleg abban működnek együtt Chowdhury nagykövettel, hogy a kis szigetek szükségleteiről gondoskodjanak. Mikor 2004 decemberében lesújtott a pusztító cunami, Chowdhury nagykövet ügye az egész emberiség ügyévé vált.

Chowdhury nagykövet volt az elnöke és fő szerzője a „Cselekvés a Béke Kultúrájáért Nyilatkozat és Program”-nak, amelyet az ENSZ teljes közgyűlése támogatott. A történelmi dokumentumról Sri Chinmoy így szólt: „Kedves Nagykövetem, az Egyesült Nemzetekről alkotott átfogó álmod nyilvánul meg teljesen a Béke Kultúrája Nyilatkozatában, amit a Közgyűlés oly büszkén átvett. A világbéke-álmodók, a világbéke-szeretők és a világbéke-szolgálók nagyra fogják becsülni a nagyvilágnak tett felajánlásodat.”

Chowdhury nagykövet Sri Chinmoyról így nyilatkozott: „Sri Chinmoy, Ön egy egyszemélyes intézmény. Megmutatta nekünk, hogyan érhető el a belső és a külső béke. A békének ezt az üzenetét nem csak az Egyesült Nemzetekben, hanem szerte az egész világon terjeszti.”

Sri Chinmoy szeretett Indiájának tett humanitárius szolgálata több láda gyógyszerrel és orvosi felszereléssel kezdődött, amit oly szeretettel gyűjtött össze Teréz Anya számára. A ládákat személyesen adta át Rómában illetve New Yorkban.

Mikor 2001-ben súlyos földrengés rázta meg az indiai Gudzsarát tartományt, Sri Chinmoy éppen Indonéziában volt. Azonnal küldött egy nagy szállítmány igen nélkülözhetetlen palackozott vizet a katasztrófa sújtotta területre.

Az elmúlt évek során Sri Chinmoy és tanítványai több mint 20 000 szemüveget küldtek az indiai szubkontinens szemészeti klinikáinak.

Jelenleg több mint 140 ország részesül humanitárius segítségben Sri Chinmoytól és tanítványaitól. Ezt a szolgálatot feltétel nélkül végzik, és nem kapnak érte semmiféle fizetséget, és nem kérnek anyagi támogatást. Elégedettségük belülről fakad. Ahogy Sri Chinmoy mondta: „Ahol egység van, érezzük, hogy a teljesség uralkodik. Teljesek és egészek vagyunk a legédesebbnél is édesebb egységünk által.”


tovább>>