India Anya iránti szeretete

„My Mother India,
When I think of myself as an Indian
And take pride in my Indian birth,
I immediately start soaring
Upon the melodies and cadences
Of your love.”


„India Anyám,
Mikor magamra, mint indiaira gondolok,
És büszke vagyok indiai születésemre,
Azonnal szárnyalni kezdek
Szereteted
Dallamain és ritmusain.”

 

Sri Chinmoy ezekkel a szívet melengető szavakkal nyilvánítja ki India Anya iránt érzett múlhatatlan szeretetét. Bár már 41 éve Nyugaton él, nagyon mély belső kapcsolat fűzi szülőföldjéhez.

Sri Chinmoy Indiához fűződő kapcsolatát minden nap számtalan módon ápolja és mélyíti: játszik kedvenc hangszerén, az eszrádzson, dalok ezreit komponálja anyanyelvén, bengáliul, előadásain és írásaiban megidézi a Védák, az Upanisádok és a Bhagavad Gítá* szellemét, ír India kiemelkedő történelmi, kulturális és spirituális személyiségeiről, és olyan neves személyekkel találkozik, akik Indiát szolgálják a világ színpadán.

Sri Chinmoyt számos indiai miniszterelnök és államelnök is megáldotta. Eredményes párbeszédet folytatott Morarji Desai miniszterelnökkel, Giani Zail Singh elnökkel, R. Venkataraman elnökkel, Narasimha Rao miniszterelnökkel, I.K. Gujral miniszterelnökkel és A.B. Vajpayee miniszterelnökkel. Röviden találkozott Indira Gandhi miniszterelnökkel is.

Sri Chinmoy szíve legmélyebb nagyrabecsülésével és csodálatával fordult India Anya Élet-Hajójának mindeme páratlan kalauzához. Mindenek előtt határtalanul hálát adott nekik azért a hatalmas felelősségért, amit szeretett Bhárát Mátájuk érdekében vállaltak.

Sri Chinmoy először 1980-ban az ENSZ-nél találkozott Narasimha Raoval, aki akkor India Külügyminisztere volt. Ekkor Rao miniszter úr a következőt mondta: „Nem is tudtam, hogy ebben a meglehetősen nagy épületben valahol eldugva van egy kis sarok, ahol valódi béke honol.”

1999-ben Sri Chinmoy igen jelentős üzenetet kapott Vajpayee miniszterelnöktől: „Üdvözlöm Sri Chinmoyt állhatatos erőfeszítéseiért, amivel világszerte igyekszik felhívni a figyelmet a béke és a harmónia nemes ügyére. Képessége, hogy békefilozófiájával világszerte oly sok tanítványának szívét átitassa, a béke hatékony eszközévé tette őt. Szeretnék szívből gratulálni Sri Chinmoynak és minden tanítványának. Bizonyos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő években erőfeszítéseik hatására a világ jobb hellyé válik majd.”

Sri Chinmoy több mint hetven dalt írt Indiáról, bengáli és angol nyelven. Komponált dalokat India egyes szent zarándokhelyeiről is – Vrindávánról, Risikésről, Kánjákumáríról, a Gangeszről, a Dzsamunáról és a Himalájáról. Álljon itt Sri Chinmoy egyik dala, amit 1997-ben India függetlenségének ötvenedik évfordulója tiszteletére írt:

 

Mother, Mother, Bharat bhumi,
Your soul is God’s Eye.
Mother, Mother, Bharat bhumi,
Your heart is God’s Smile.
Mother, Mother, Bharat bhumi,
Your head is Himaloy.
Kashmir is your forehead.
Eastern and western ends are your arms.
Northern and southern ends are your feet.
Mother, Mother Bharat bhumi, I bow to you.
Bande Mataram!


Anya, Anya, Bhárát Bhúmi,
Lelked Isten Szeme.
Anya, Anya, Bhárát Bhúmi,
Szíved Isten Mosolya.
Anya, Anya, Bhárát Bhúmi,
Fejed a Himalája.
Kasmír a homlokod.
Keleti és nyugati végek a te karjaid.
Északi és déli végek a te lábaid.
Anya, Anya, Bhárát Bhúmi, meghajlok előtted.
Bandé Mátaram!

 

1997-ben Sri Chinmoy 50 békekoncertet adott világszerte India függetlenségének ötvenedik évfordulója tiszteletére. A Royal Albert Hallban tartott londoni koncertet nagyra becsült testvérbarátja, Dr. L. M. Singhvi (Szinghví), India Nagy Britannia-i nagykövete, és kiemelkedő dzsáinista tudós vezette be: „Sri Chinmoy Indiát annak kvintesszenciális legjavában képviseli. Kiindulási pont az indiai civilizáció meghatározásához, mely nem más, mint a békére való törekvés, az emberiség iránti elkötelezettség.”

„Sri Chinmoy India szívét és tudatát képviseli. Ő legékesszólóbb szónoka India minden ember belső békéjéért való örök sírásának.” Ezek már Dr. Ananda Guruge szavai, aki nagy szaktekintély a Buddhizmus témakörében, és Sri Lanka egykori amerikai nagykövete. Dr. Guruge és felesége Darshanika Sri Chinmoy igen közeli barátja.

Lakhan Mehrotra, India egykori szovjetunióbeli nagykövete, jelenleg Srí Lanka-i nagykövete, és konzulátusi évei alatt Sri Chinmoy főnöke hozzáteszi: „Sri Chinmoy olyan spirituális hagyományokat hoz el hozzánk, melyek több ezer évvel ezelőtt a Himalája hegyi tágasságában eredtek és virágoztak fel. Sri Chinmoy ahhoz a gondolati és érzelmi áramlathoz tartozik, amely korszakokon át mutatta nekünk a Fényt.”

1978-ban Sri Chinmoy írt egy verses dalt, amely két sorpárból áll, és szülőföldje, India, valamint a számára immár 41 éve otthont adó Amerika iránt érzett szeretetéről szól:

 

I dearly love my India
And its age-old silence-peace.
I dearly love my America
And its child-heart’s beauty-increase.


Hőn szeretem Indiámat
és ősrégi csend-békéjét.
Hőn szeretem Amerikámat
És gyermek-szívének szépség-növekedését.


tovább>>