Odaadó szolgálat az Egyesült Nemzetek Szervezetének

Sri Chinmoy hiszi, hogy az ENSZ az emberiség reményeit és álmait testesíti meg. „A világ-test szív-otthona” névvel illeti, és úgy érzi, bármilyen minőségben szolgálja is valaki az ENSZ-et, azzal a világ-családot szolgálja. Így ír: „Az Egyesült Nemzetek külső üzenete a béke. Az Egyesült Nemzetek belső üzenete a szeretet. Az Egyesült Nemzetek legbelső üzenete az egység. A békét érezzük. Szeretetté válunk. Az egységet kinyilvánítjuk.”

1970 tavaszán, U Thant ENSZ főtitkár felkérésére Sri Chinmoy elkezdett heti kétszer csendes békemeditációkat vezetni az ENSZ New York-i székhelyén. Ezek az ebédidőben tartott összejövetelek az elmúlt 35 év során végig folytatódtak, és ma is a személyzet több tagja és számos különböző ország küldötte vesz rajta részt. Sri Chinmoy nagyon hálás C. V. Narasimhan kabinetfőnöknek, aki U Thantnak bemutatta őt.

Mikor Sri Chinmoy először találkozott U Thanttal annak 38. emeleti irodájában, a főtitkár azt mondta neki: „Bárki beszél is nekem Önről, az elismerés és a csodálat hangján szól, és én személyesen is úgy érzem, hogy Ön nagyon jelentős feladatot végez az Egyesült Nemzetekért.”

sri_chinmoy_with_u_thant.jpg
Sri Chinmoy és U Thant ENSZ-főtitkár

Sri Chinmoy válasza: „A világ Önt a béke bajnokaként ismeri. Mint az imádságok embere, szeretném elmondani, hogy Ön a belső világban is valódi nagyság. Olyan szolgálatokat tesz a belső világban, amelyek nagyon hatékonyak és beteljesítőek lesznek.

1973-ban Sri Chinmoy meghívta U Thantot, hogy legyen díszvendég a Sziddhárta Buddhává válik című új darabjának ősbemutatóján. U Thant maga is mélyen hívő buddhista volt, és volt olyan kegyes, hogy elfogadta a meghívást. A darab végén U Thant tartott egy ékesszóló beszédet, melyben a következőket mondta: „Nagy kiváltság, hogy részese lehetek ennek a spirituálisan felemelő élménynek. És ezért igen hálás vagyok mélyen tisztelt Tanítónknak, Sri Chinmoynak, újító jellegű vállalkozásáért… Teljesen egyetértek Sri Chinmoyjal abban, ahogy a buddhizmus erkölcsi etikai értékeit bemutatja. Nézetem szerint ezeknek az értékeknek kellene alapot szolgáltatnia mindannyiunk Fény és Igazság utáni kereséséhez…”

U Thant emlékének megörökítésére Sri Chinmoy létrehozta az „U Thant Békedíjat”. A Békemeditációs csoport nevében számos olyan kiemelkedő személynek adta át a díjat, akik a néhai főtitkár békés eszményeit példázzák. A díjazottak között szerepel Gorbacsov elnök, Mandela elnök, A. B. Vajpayee (Vádzspejí) miniszterelnök, Teréz anya, Ravi Shankar, valamint az ENSZ két volt főtitkára, Kurt Waldheim és Javier Pérez de Cuéllar, akikkel Sri Chinmoy szintén nagyon jó viszonyban van. U Thantot az osztrák Kurt Waldheim követte, akivel Sri Chinmoy 1977-ben találkozott először. Ezen a találkozón a főtitkár a következőt mondta Sri Chinmoynak: „Csak békét akarunk, békét. Ön békéért imádkozik. Tudom, mit tesz értünk Ön és a meditációs csoport. Tudom, érzem.”

Második találkozásuk során, melyre a következő évben került sor, a főtitkár újra kifejezte nagyrabecsülését Sri Chinmoy munkássága iránt: „Őszintén hálás vagyok Önnek, mivel a meditációs csoporton keresztül mélységét és álmát adja át az Egyesült Nemzeteknek.” Későbbiekben Waldheim úr Ausztria elnöke lett, és mint a szervezet országos elnöke, még ma, 86 évesen is aktívan szolgálja az Egyesült Nemzeteket. 2004. szeptember 30-án Sri Chinmoy, bécsi hivatalában meglátogatta ezt a remek világ-szolgálót, és átadta neki az U Thant Békedíjat.

sri_chinmoy_with_kurt_waldheim.jpg
Sri Chinmoy és Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár

Az Egyesült Nemzetek ötödik főtitkára a perui Javier Pérez de Cuéllar volt. Sri Chinmoy először 1983-ban az ENSZ-ben találkozott vele. A főtitkár a következő szavakat intézte Sri Chinmoyhoz: „Meditációiban Ön túllát a fajok, a nemek, a nyelvek és a vallások jelentette felszínes különbségeken. Azokra az igazságokra és eszményekre összpontosít, amelyek egyesítik az egész emberiséget: a béke iránti vágyra, a könyörület szükségességére, a különböző népek férfiai és asszonyai közti megértés és tolerancia keresésére.”

sri_chinmoy_with_de_cuellar.jpg
Sri Chinmoy és Pérez de Cuéllar ENSZ-főtitkár

1989-ban Sri Chinmoynak újra lehetősége nyílt találkozni a főtitkárral. Második hivatali periódusának leteltével hazájába visszatérve Pérez de Cuéllar később Peru miniszterelnökeként szolgált.

2005. május 26-án Sri Chinmoy tiszteletét tette Javier Pérez de Cuéllarnál Párizsban, ahol jelenleg Peru franciaországi nagyköveteként szolgál. Sri Chinmoy a nemzetek világközösségéért vállalt folytonos elkötelezett munkájáért feje fölé emelte az egykori főtitkárt, és átadta neki az „Egység-Szívvel Emeld Fel a Világot” díjat valamint az U Thant Békedíjat. Barátságuknak az ENSZ-nél töltött hosszú és termékeny éveit felidézve Pérez de Cuéllar úr így szólalt fel: „Sri Chinmoy, Ön az Egyesült Nemzetek szíve. A hosszú évek alatt, míg én főtitkár voltam, sőt már az előtt is, Ön mindig velünk volt. Az Ön tanítása mindig velünk volt, és mi inspirációt merítettünk Öntől. A béke sokkal több, mint a háború hiánya. A béke hit, erkölcs, elfogadás és megértés. Ön ezt terjeszti az egész világon. Ön minden vallást tisztel. Minden vallásnak ugyanaz a célja, mint Önnek is: béke a világon mindenki számára. Isten áldja Önt!”

A jelenlegi főtitkár, Kofi Annan nagyon lelkesítő üzenetet adott Sri Chinmoynak a Békemeditáció az Egyesült Nemzeteknél harmincadik évfordulója alkalmából: „A Békemeditáció az Egyesült Nemzeteknél három évtizedet ível át, áthidal számos határt, és sok embert ösztönöz. Ebben a házban, amit a béke szolgálatáért folytatott munka és tanácskozás számára hoztak létre, a meditáció ugyanezt a célt szolgálja csenddel és nyugalommal.”

sri_chinmoy_un_interfaith.jpg
Sri Chinmoy csendes meditációt tart az ENSZ tiszteletére ajánlott vallásközi szertartáson. Kofi Annan főtitkár és felesége, Nane középen állnak.


tovább>>