Sri Chinmoy a Hármashatár ünnepségen

Ünnepség Magyarország, Szlovénia és Ausztria közös határán

Az alábbi beszámoló a 2004. május 1-i felsőszölnöki rendezvényről és az emlékmű avatásról készült, amelyen Sri Chinmoy személyesen jelen volt. Épp ezon a napon csatlakozott Magyarország az Európai Únióhoz.

images/sri_chinmoy_harmashatar_2.jpg
 

Az Uniós csatlakozás napján Szombathelyen ünnepség volt. Ezután 3 különböző városból futók indultak a hegytetőre, kezükben égő fáklyával.

 
images/sri_chinmoy_harmashatar_8.jpg
 

A hegytetőn, ahol Magyarország, Szlovénia és Ausztria közös határa található, a futók átadták a polgármestereknek az Egység-Szív Futás fáklyáit, majd kezdetét vette az ünnepség.

 
images/sri_chinmoy_harmashatar_7.jpg
 

Sri Chinmoy az Egység-Szívvel Emeld Fel a Világot program keretén belül egyszerre felemelte a három polgármestert. Ennek összsúlya az emelő szerkezettel együtt 260kg volt.

 

Majd a 3 polgármester és Sri Chinmoy felavatta a "Világ-Egység-Szív" emlékművet. Sri Chinmoy ezután 1 perc csendet ajánlott fel a világharmóniáért.

 
images/sri_chinmoy_harmashatar_5.jpg
 

A Hármashatár-táblán az alábbi szöveg szerepel:

Hármashatár-pont: Ausztria – Magyarország – Szlovénia

Az igazi Egység a különböző kultúrájú, hitű és nemzetiségű emberek kölcsönös egymásrautaltságát jelenti. A Világ – Egység – Szív program eme Egység világszerte történő előmozdításának nemes ügyét szolgálja.

Sri Chinmoy, a Világ–Egység–Szív program elindítója egy eljövendő Egység-Világról álmodik, amelyben az egész emberiség egyesül. Ez az álom azon a szilárd meggyőződésen alapul, hogy Egység-Szívünket használva fel tudjuk majd ismerni, hogy mindannyiunknak közös forrása és közös célja van: egy boldog és beteljesedett élet.

Ajánljuk tehát ezt a Szlovénia, Magyarország és Ausztria közös határát képező csendes és távoli pontot ennek az álomnak, és álljon e pont közös célunk – a minden egyes ember számára harmonikus és valóban boldog Egység–Világ – külső jelképeként.

"Az Életfa azt suttogja nekem a szellőben, Hogy csak akkor lehetünk igazán boldogok Amikor Egység-Szívünk dalát énekeljük." - Sri Chinmoy
 
images/sri_chinmoy_harmashatar_4.jpg

Balról jobbra: Ropos Márton (Felsőszölnök polgármestere), Josef Skalic (Kuzma polgármestere), Sri Chinmoy, Franz Kern (St. Martin a.d. Raab polgármestere)

 

A rendezvény során Sri Chinmoy megkapta a Pro Cultura Hungarica díjat az eltérő kultúrájú, nemzetiségű és vallású emberek közötti barátság erősítése érdekében végzett munkásságáért. A kitüntetést a Kulturális Miniszter nevében Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára adta át.

 
images/sri_chinmoy_harmashatar_1.jpg
 

Az alábbi beszéd azután hangzott el, miután Sri Chinmoy megkapta a Pro Cultura Hungarica díjat:

Tisztelt Testvér-Barátom!

A megtiszteltetésnek eme jelzését szívem határtalan örömével, szeretetével és törődésével fogadom. Ezt a megtiszteltetést a szívem legmélyebb zugában fogom őrizni.

Amikor a Magyarország (Hungary) nevet használom, a Hungary szó a szívemben hungry-ra, Éhségre változik. Álmatlanul éhes vagyok Isten áldásaira, szüntelenül éhes vagyok Istent, a teremtést szolgálni Magyarország szívében és életében, azután az egész világ szívében. Azért jöttem a földre, hogy imádjam Istent, a Teremtőt és szolgáljam Istent, a Teremtést.

Itt Magyarország, Ausztria és Szlovénia, ez a három ország bebizonyította a nagyvilágnak, hogy létezhet világ konfliktusok, nézeteltérések és harmónia hiánya nélkül. Ez a három ország megmutatta a világnak, hogy van egység, amely Isten iránti szeretetünkön alapul.

Meghajlok a lelke, meghajlok a teste előtt e három országnak: Szlovéniának, Ausztriának és Magyarországnak. Éhes vagyok, örökkön-örökké éhes maradok arra, hogy szeressem Istent és szolgáljam Istent az emberiség szívében. Szeretném a legnagyobb alázattal kifejezni hálámat ennek a három egységet szerető, egységet dédelgető és egységet beteljesítő országnak.

Egy a háromban és három az egyért.

Legfelsőbb Urunk győzelme kivirradt.

És most, szíves engedelmükkel szeretném felolvasni annak a dalnak az angol fordítását, amit néhány évvel ezelőtt írtam Magyarországról. Felolvasom a fordítást, az eredetit pedig majd a tanítványaim fogják elénekelni. A dal eredetileg bengáli nyelven íródott. A bengáli az anyanyelvem.

Meghajlok Magyarország lelke és élete előtt.

"Magyarország, Magyarország, Magyarország! A szívemben van áldásos jelenléted. Szeretett nővérem és szeretett fivérem vagy egyszerre. Álmatlan éhség-fény honol benned. Tudom, tiéd lesz a Halhatatlanság nektár-gyönyöre." - Sri Chinmoy
images/sri_chinmoy_harmashatar_6.jpg

A program több száz galamb reptetésével zárult, a béke és a szabadság jelképeként.

 
/hu/images/arrow.gif

Következő oldal